K ocenění mohou školy, žáci i firmy nominovat instruktory z libovolných oborů vzdělání. Forma zdůvodnění či doporučení není stanovena, nicméně součástí nominace musí být stručný příběh, z něhož bude patrné, pro jaké kvality je instruktor navrhován. Přihlášky se uzavírají 20. března 2015, cena bude vyhlášena na závěrečné konferenci projektu Pospolu v květnu 2015.

Pomáhají formovat osobnost žáků

„Oceněním chceme zviditelnit ty, kteří svou každodenní činností zajišťují odbornou přípravu mladé generace, ale také mnohdy rozhodujícím dílem přispívají k formování jejich osobnosti,“ říká Taťána Vencovská, manažerka projektu Pospolu.

Projekt Pospolu - Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Realizuje ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, partnerem projektu je Národní ústav pro vzdělávání. Více informací najdete na www.projektpospolu.cz.