Cílem programu je hravou formou podporovat a rozvíjet technické myšlení dětí, jejich tvořivost, manuální zručnost, ale i představivost a verbální schopnosti. "Výsledky projektu jsou překvapivé, děti se o vše živě zajímaly, pozitivní zpětné vazba je nejen od rodičů, ale i od kolegů, kteří se do projektu přímo zapojili a velice je to bavilo," uvedl rektor VUT Petr Štěpánek.

Děti se zbavily strachu z techniky

V ideálním případě se děti díky průpravě ze školky zbaví strachu z techniky a technických věd, což se může později projevit při volbě kvalifikace a povolání. Podle psychologů se totiž takzvaný životní scénář utváří kolem šestého roku dítěte.

Pětiletou tradici má technická výchova v Mateřské škole Pramínek v Brně, rozvíjí se také ve 24 školkách na Brněnsku a Boskovicku a pěti školkách v Kuřimi. Program by se mohl právě podle kuřimského vzoru rozšířit i do dalších regionů. Podle organizátorů to jde i bez dotací, pokud se domluví městský úřad se školkami a místními firmami, které mohou přispět penězi na potřebné vybavení, jako jsou stoly, ponky a nářadí.

Vyložený antitalent se nenašel

Školkám je k dispozici hotová metodologie s propracovanými technickými úlohami z oborů stavebnictví, strojírenství, chemie, biotechnologie a hudby s důrazem na akustiku. Zbytek záleží jen na vůli a nasazení pedagogů. Děti prý technická výchova baví. "Častou námitkou bývá, že ne každý má technické vlohy. Na druhé straně to, že mohly používat opravdové nástroje, děti nesmírně bavilo a byly tak nadšené, že vyložený antitalent ani nebylo možné poznat," uvedl ředitel společnosti Prefa Kompozity a spoluautor projektu Miloš Filip.

Program rozšíří do dalších regionů

Do budoucna má Sdružení Technické školky zájem spolupracovat při rozšíření tohoto způsobu vzdělávání i do dalších regionů. V Kuřimi se program plynule přesune na první stupeň základních škol, a to za podpory místních firem. "Z řad jejich zaměstnanců se budou rekrutovat i poskytovatelé technických úloh a konzultanti," slíbil Jiří Michele ze strojíren TOS Kuřim. Podporu technickým školkám vyjádřil v minulosti také ministr školství Marcel Chládek (ČSSD).