Takové jsou závěry průzkumu zaměřeného na stav a kvalitu českého technického vzdělávání, který mezi malými a středními průmyslovými firmami uspořádala Francouzsko-česká obchodní komora.

V posledních dvaceti letech docházelo k postupnému poklesu zájmu o průmyslové profese a řemesla a přesunu mladší generace do oblasti služeb Constantin Kinský, předseda Francouzsko-české obchodní komory

Tři čtvrtiny oslovených firem zaměstnávají čerstvé absolventy – největší poptávka je po vyučencích a absolventech středních odborných škol. Zbylá čtvrtina absolventy nezaměstnává, a to hlavně z důvodu jejich nedostatečné praxe, ale i nedostatku zájmu absolventů o nabízenou práci.

Chybějí dělnické profese

Kvalitu absolventů firmy moc pozitivně nehodnotí – většina si stěžuje na jejich nedostatečnou praktickou připravenost. Mezi dalšími aspekty vzdělání, které absolventům chybějí, firmy uvádějí sociální dovednosti, flexibilitu či jazykovou vybavenost. Nejčastěji proto zaměstnávají odborníky s praxí 3–5 let. Průměrný věk nově přijímaných zaměstnanců je většinou v rozmezí 26–35 let.

Již dnes firmy postrádají některé profese, jako např. zámečníky, svářeče, obráběče kovů, zedníky, elektrikáře. Situace se podle nich nezlepší ani v příštích 5–10 letech. Většina (54 %) firem si myslí, že hlavním důvodem, proč budou řemesla v budoucnu chybět, je nezájem mladých lidí o studium technických oborů, téměř třetina vidí příčinu v tom, že již nyní řemeslo chybí na trhu práce, a 14 % uvádí důvod v nedostatku a rušení odborných učilišť.

Zastavit přesun mladých do služeb

„Česká republika patří historicky k zemím s vysokým podílem průmyslu na celkovém HDP. V posledních dvaceti letech docházelo k postupnému poklesu zájmu o průmyslové profese a řemesla a přesunu mladší generace do oblasti služeb. Má-li si Česká republika dlouhodobě udržet vysokou konkurenceschopnost průmyslové výroby a nadále ji rozvíjet, je nutné usilovat o propagaci a popularizaci tradičních průmyslových profesí,“ uvedl Constantin Kinský, předseda Francouzsko-české obchodní komory.

Může pomoci stát

Situaci podle firem zúčastněných v průzkumu může pomoci zlepšit stát především větší propagací technických oborů a zvýšením jejich atraktivity formou dotací a stipendií. Zaměstnavatelé ale mohou pomoci zlepšení situace sami. 20 % dotazovaných má vlastní vzdělávací programy – podporují konkrétní studenty nebo financují specifický obor na existující škole. Nadpoloviční většina organizuje doplňkové vzdělávací programy, jako např. praxi pro studenty a absolventy, exkurze do podniku či vlastní odborné kurzy.

Motivaci podpoří soutěží

V letošním roce se na tuto oblast zaměří také ceny Francouzsko-české obchodní komory pro firmy, které myslí na svou budoucnost a intenzivně se věnují podpoře středního odborného vzdělávání a učňovského školství. Cílem soutěže je motivovat další výrobní a průmyslové společnosti ke spolupráci se středními školami, aby se zapojily do procesu vzdělávání a formování budoucích kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců. Vítězové soutěže budou vyhlášeni v květnu 2015.