„Mladí lidé v Evropě potřebují zaměstnání a potřebují je hned. Nemůžeme akceptovat skutečnost, že v současné době více než každý pátý mladý člověk nemůže nalézt uplatnění na trhu práce. Díky včasnějšímu uvolnění většího objemu finančních prostředků můžeme zvýšit počet mladých lidí, kteří získají práci, a já jsem pevně odhodlána tento záměr uskutečnit,“ uvedla Marianne Thyssenová, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu.

Státy se zavázaly k pomoci mladým

Všech 28 členských států EU se zavázalo k přijetí „záruk“, že nabídnou lidem mladším 25 let kvalitní zaměstnání, učňovskou přípravu nebo odbornou přípravu do čtyř měsíců po ukončení školní docházky nebo při ztrátě zaměstnání.

Uvolnění miliardy eur pomůže k uskutečnění těchto záruk, a tudíž ke splnění závazku, který Komise přijala ve svém pracovním programu na rok 2015. Díky tomuto předběžnému financování bude možné v letošním roce poskytnout pomoc třem stům padesáti až šesti stům padesáti tisícům mladých lidí.