Přestože tuzemský trh práce trpí chronickým nedostatkem kvalitních technicky vzdělaných absolventů, mezi středoškoláky každoročně roste počet zájemců o vysokoškolské studium humanitních oborů. Z údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyplývá, že například obor společenské vědy, obchod a právo studovalo v roce 2013 více než 120 tisíc vysokoškoláků, kteří se tak na celkovém počtu studentů podíleli 32 %. Proti roku 2001 se počet studentů těchto oborů zvýšil téměř 2,5krát.

Naprosto nezbytnou podmínkou dobrého uplatnění je samozřejmě schopnost komunikovat v anglickém nebo německém jazyce Jitka Součková, Grafton Recruitment

Naopak k nejmenšímu nárůstu počtu studentů došlo v oborech technické vědy, výroba a stavebnictví, které studovalo přibližně 55 tisíc osob. Na celkovém počtu vysokoškolských studentů se podílely jen 15 %, což je o devět procentních bodů méně než v roce 2001.

Administrativních postů je málo

Absolventi humanitních oborů přitom nemají snadný start kariéry. Většinou začínají na administrativních pozicích, kterých je ovšem nedostatek.
„Během uplynulých sedmi let poptávali zaměstnavatelé prostřednictvím naší plzeňské pobočky celkem 1 366 osob na technické a strojírenské pozice. Volných administrativních postů zde bylo avizováno přesně 368, tedy téměř čtyřikrát méně. Podobná je situace ve všech krajích,“ upozorňuje Jitka Součková ze společnosti Grafton Recruitment.

Převažuje poptávka po technicích

V českobudějovické pobočce agentury tvořily v uplynulém roce posty vhodné primárně pro absolventy třetinu všech poptávaných pozic. Z 90 % se přitom jednalo o místa technického zaměření, určená především pro strojaře, a jen pouhých 10 % zbylo pro absolventy humanitních oborů, V Jihlavě byl poměr nabízených pozic pro humanitní versus technické absolventy 1:5, v Liberci 1:3 a v Ostravě zaměstnavatelé během roku 2014 aktivně nabízeli přes Grafton Recruitment pouhá dvě místa pro absolventy humanitních oborů oproti 40 postům pro techniky.

O pětinu vyšší nástupní mzdy

Rostoucí zájem o studium humanitních oborů, které se z hlediska pracovního uplatnění jeví jako málo perspektivní, je podle Součkové o to paradoxnější, že průměrné nástupní mzdy absolventů technických oborů převyšují o pětinu i více mzdy jejich humanitně zaměřených kolegů.

Z aktuálních údajů zveřejněných společností Grafton Recruitment vyplývá, že zatímco průměrná nástupní hrubá mzda absolventů technických oborů univerzity se nyní pohybuje zhruba v rozmezí od 22 000 do 27 000 korun, absolventi zdejší filozofické fakulty mohou očekávat nástupní měsíční ohodnocení jen mezi 17 a 22 000 korunami.

Jazyky považují za samozřejmost

„V poptávce na trhu v současnosti naprosto dominují technické pozice v čele s inženýry kvality, procesními, produktovými, projektovými či svářecími inženýry, strojními konstruktéry, ale i PLC programátory,“ upřesňuje Jitka Součková a dodává: „Naprosto nezbytnou podmínkou dobrého uplatnění je samozřejmě i v tomto případě schopnost komunikovat v anglickém nebo německém jazyce, ideálně v obou.“

Manažerka personální agentury Grafton Recruitment proto doporučuje zájemcům o studium vysoké školy, aby při výběru studijního oboru vzali v úvahu veškeré dostupné informace včetně těch, které dlouhodobě upozorňují na horší uplatnitelnost absolventů humanitních oborů na trhu práce.