“Zájem o vzdělané, motivované a talentované zaměstnance se každým rokem zvyšuje a uspět v konkurenci na trhu zaměstnavatelů je čím dál složitější i pro velké mezinárodní společnosti. Pro většinu zaměstnanců hraje stále větší roli nejen finanční odměna, kterou za svou práci dostanou, ale zejména zaměstnanecké prostředí, jež vychází vstříc jejich potřebám. Certifikát Top Employers je zárukou, že ve Philip Morris takové prostředí najdou,” uvedla v souvislosti s oceněním Tereza Valt, ředitelka lidských zdrojů Philip Morris ČR.

Přísná kritéria

Společnosti, které získají pečeť Top Employers, musí projít přísným certifikačním procesem. V jeho rámci se zkoumá, zda zaměstnavatelské prostředí v dané společnosti splňuje náročná kritéria v oblastech, jako jsou mimo jiné řízení talentu, plánování pracovních sil, školení a rozvoj lidských zdrojů, odměňování a zaměstnanecké výhody a celková kultura pracovního prostředí.

Nezávislý audit

V zájmu co nejvyšší objektivity celého procesu jsou údaje předkládané certifikovanou společností podrobovány ještě nezávislému auditu. “Na základě našeho rozsáhlého šetření mohu potvrdit, že Philip Morris ČR je špičkovým zaměstnavatelem, který svým zaměstnancům nabízí širokou škálu tvůrčích podnětů, od zaměstnaneckých výhod přes pracovní prostředí až po programy řízení výkonnosti, které jsou dobře promyšlené a skutečně propojené s celkovou firemní kulturou,” uvedla Judith Oude Sogtoen, ředitelka rozvoTop Employers Institute

Světová prestiž

Top Employers Institute je společnost s celosvětovou působností, která se od roku 1991 zabývá certifikováním kvalitativní úrovně prostředí, jež zaměstnavatelé vytvářejí pro své zaměstnance. Certifikát Top Employer dává oceněným společnostem možnost pochlubit se svými úspěchy v oblasti lidských zdrojů, zdůraznit roli zaměstnavatelského prostředí v podnikání a přitáhnout pozornost talentovaných potenciálních zaměstnanců.