Projekt v některých aspektech navazuje na projekt Vzdělávání pro život, zároveň však svým celkovým zaměřením reaguje na příznivou ekonomickou situaci v ČR. Proto je zaměřen na podniky s růstovým potenciálem, a to bez rozdílu jejich velikosti.

Namísto pěti až patnáctiprocentní propad

O finanční příspěvek na vzdělávání mohou zaměstnavatelé žádat za předpokladu růstu nebo dočasného mírného poklesu obratu podniku. Zatímco původně byl za růstového považován podnikatel, u něhož došlo k propadu tržeb maximálně o 5 %, nově se do projektu mohou hlásit žadatelé, u nichž došlo v meziročním srovnání k poklesu tržeb až o 15 %. Další významnou změnou projektu POVEZ je prodloužení doby jeho realizace o tři měsíce.

Živnostníkům se ušlá mzda nehradí

Realizace projektu probíhá již tradičně ve spolupráci s Úřadem práce ČR. Zaměstnavatelé obdrží finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců a současně jim budou hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich účasti na vzdělávání. U OSVČ bez zaměstnanců bude příspěvek poskytnut pouze na vzdělávací aktivity.