Tento cíl se podařilo překonat již v roce 2014, kdy v Nestlé v Česku a na Slovensku našlo uplatnění 305 nových zaměstnanců.

Kariérní poradenství usnadňuje vstup na trh práce

Nejde však jen o nábor nových zaměstnanců. Nestlé poskytuje mladým bez ohledu na jejich dosažené vzdělání či typ zaměstnání cílené poradenství a trénink. V roce 2014 uspořádalo celkem 12 kol Kariérního poradenství, kterých se v Praze, Olomouci a Bratislavě zúčastnilo 297 studentů vysokých škol. Do roku 2016 by se mělo dostat minimálně na dalších 303 studentů, kteří si odnesou rady, jak se co nejlépe připravit na vstup na trh práce a rozvoj kariéry.

Aliance pro mladé roste

Společnost Nestlé rovněž stála v loňském roce u vzniku unikátní Aliance pro mladé (Alliance for YOUth). Díky zapojení dalších firem napříč odvětvími má Aliance širší možnosti, jak podpořit mladé v České i Slovenské republice. Při svém vzniku čítala Aliance celkem 23 firem. Do konce roku se rozrostla o další čtyři nové členy, takže v současné době čítá celkem 27 partnerských firem, přičemž lze očekávat, že se toto číslo bude v dalších letech dále zvyšovat.