Přehled také zdůrazňuje, že je nezbytné investovat do vzdělávání a péče o správné dovednosti pracovních sil s cílem podpořit produktivitu.

Investice do učení podporují růst

Podle dokumentu byl negativní dopad recese na zaměstnanost a příjmy nižší v zemích, které mají otevřenější a méně roztříštěné trhy práce a více investují do celoživotního učení. Dávky v nezaměstnanosti jsou v těchto zemích zpravidla poskytovány velkému počtu nezaměstnaných a reagují na hospodářský cyklus.

Vytvářet nová pracovní místa

„Nejnaléhavějším úkolem, který před námi stojí, je vytváření pracovních míst. Je nezbytné provést strukturální reformy a opatření na podporu spotřeby a poptávky. Potřebujeme více investovat do lidských zdrojů, abychom Evropanům poskytli ještě lepší vzdělávání a odbornou přípravu pro pracovní trh,“ uvedla Marianne Thyssenová, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu.

Populace EU stárne

Přehled uvádí, že řada členských států postupně směřuje k modelu sociálních investic, který podporuje potenciál lidí v průběhu celého jejich života a také širší účast na trhu práce. Vzhledem k tomu, že populace EU stárne a zároveň se zmenšuje, jsou zásadní investice do lidského kapitálu, které podpoří produktivitu a v budoucnu zajistí růst napomáhající vytváření pracovních míst a začleňování.

Rozvíjet dovednosti po celý život

Přehled dále zdůrazňuje, že účinné investice do lidského kapitálu neobnášejí pouze vzdělávání a odbornou přípravu v odpovídajících dovednostech, ale také vhodné podmínky, jež by lidem pomohly tyto dovednosti udržet a rozvíjet v průběhu celého jejich pracovního života. V souvislosti s tím je nezbytná přiměřená politika, která by zabránila plýtvání lidským kapitálem způsobenému nízkým využitím potenciálu zaměstnanosti, zdůrazňuje dokument.