Zaměstnanec dosáhne důchodového věku a zajímalo by nás, jaký má tato skutečnost vliv na pracovní poměr. Musí zaměstnanec dostat po dosažení důchodového věku automaticky výpověď? A pokud ne, jak postupovat v případě, kdy zaměstnanec-důchodce už nepodává uspokojivé pracovní výsledky?

Důchodový věk a pracovní poměr

Dosažením důchodového věku se z hlediska pracovního poměru pro zaměstnance ani pro zaměstnavatele nic nemění. Dosažení důchodového věku totiž není zákonným důvodem výpovědi, ani neznamená automatické skončení pracovního poměru. Pro možnost dání výpovědi zaměstnanci v důchodovém věku je proto nutné naplnění některého ze standardních výpovědních důvodů. Z tohoto pravidla existuje pouze několik výjimek, kdy právní předpis stanoví, že dosažením určitého věku (ne nutně důchodového) pracovní poměr zaniká (například u soudců či státních zástupců zaniká jejich pracovní poměr na konci kalendářního roku, v němž dosáhli 70 let věku).

Zaměstnanec, který dosáhl důchodového věku, avšak chce nadále pracovat, tedy není nucen svoji práci opouštět. Naopak zaměstnavatel nemůže takového zaměstnance propustit, dokud je jeho práce pro zaměstnavatele potřebná, pracuje kvalitně, splňuje předpoklady a požadavky pro výkon práce, je pro výkon práce zdravotně způsobilý a neporušuje své pracovní povinnosti. Pokud zaměstnanec již pracovat nechce, může stejně jako před dosažením důchodového věku kdykoliv sám dát výpověď nebo se se zaměstnavatelem na rozvázání pracovního poměru dohodnout.

Od 1. 1. 2010 již navíc neplatí omezení, podle kterého mohli důchodci pobírající starobní důchod pracovat pouze v pracovním poměru na dobu určitou v maximální délce 1 roku. I zaměstnanci pobírající starobní důchod tak mohou být zaměstnáni zcela bez omezení.

Jak na neuspokojivé pracovní výsledky?

Pokud zaměstnanec v důchodovém věku na práci již nestačí, je vhodné se s ním nejdříve pokusit domluvit na rozvázání pracovního poměru dohodou. Pokud toto zaměstnanec odmítne, je nutné pro možnost dání výpovědi nejprve vyvolat proces zlepšování pracovních výsledků podle zákoníku práce.

Zaměstnavatel tak musí nejprve zaměstnance písemně vyzvat k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků a dát mu k tomu přiměřenou dobu. Během této doby by zaměstnavatel měl zaměstnanci poskytnout pomoc při zlepšování pracovních výsledků. Teprve pokud se zaměstnanec ve stanovené době nezlepší nebo se zlepší pouze krátkodobě, může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď.

Shrnutí

Pro zaměstnance, který dosáhl důchodového věku, neplatí žádná zvláštní pravidla. Dokud nebude naplněn některý výpovědní důvod, nemůžete mu dát výpověď. Je tedy do značné míry na rozhodnutí samotného zaměstnance, zda odejde do důchodu, nebo bude nadále pracovat ve vaší společnosti.

Pokud však zaměstnanec na svoji práci přestal stačit, doporučujeme si s ním o tom nejprve promluvit a navrhnout mu ukončení pracovního poměru dohodou. Pokud na ni zaměstnanec nepřistoupí, budete muset pro ukončení pracovního poměru podstoupit časově náročný proces zlepšování jeho výsledků.

Odpovídali Tomáš Neuvirt a Linda Holanová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.