„V současné době obsazujeme stovky nových pozic a více než 50 % z nich je ideálních pro absolventy. Problém však může být v našem požadavku na relevantní technické vzdělání nebo znalosti evropských jazyků pro potřeby centra sdílených služeb,“ říká Šárka Vránová, HR ředitelka poradenské společnosti Accenture v ČR.

Dlouhodobě se vzdělávat

Každý, kdo chce být konkurenceschopný na trhu práce, podle ní musí stále zvyšovat své odborné znalosti, učit se jazyky, držet krok s novými technologiemi anebo se rekvalifikovat a proniknout do zcela nového oboru. „V naší firmě na ochotu k dlouhodobému vzdělávání klademe velký důraz i nyní, kdy nabíráme stovky nových lidí na projekty podnikové transformace a využití moderních informačních a digitálních technologií,“ vysvětluje Marek Gešo rovněž z firmy Accenture a dodává:

„Tento typ projektů nabízí skvělé kariérní možnosti pro vzdělané pracovníky, kteří jsou schopni kooperovat v mezinárodním týmu nebo ho dokonce vést. K tomu však potřebují kvalitní technické vzdělání a zároveň špičkové komunikační schopnosti. Právě nedostatečná kombinace takzvaných měkkých a tvrdých dovedností, anebo také horší jazyková vybavenost, bývají často důvodem, proč se někteří uchazeči neprosadí.“

Znát požadavky zaměstnavatelů

Pokud chce uchazeč o zaměstnání zvýšit svou šanci na úspěch, měl by znát nejčastější požadavky, které kromě konkrétní kvalifikace zahrnují i určitý osobnostní profil v závislosti na pracovní pozici, na kterou má být zařazen. Znalost těchto požadavků je důležitá zvláště pro absolventy škol, kteří vstupují do pracovního procesu poprvé.

„Vzhledem k proměnlivosti trhu práce roste význam tzv. klíčových kompetencí. Mezi ty nejdůležitější patří komunikativnost, znalost cizích jazyků, schopnost učit se, pracovat v týmu, analyzovat a řešit problémy,“ shrnuje Šárka Vránová.