„Cílem projektu je prostřednictvím individuální i skupinové práce s cílovou skupinou odstranit či alespoň zmírnit bariéry, které uchazečům brání aktivně vstoupit na trh práce,“ vysvětlil radní Ústeckého kraje pro sociální věci Martin Klika (ČSSD).

Pomoc padesátníkům a dlouhodobě nezaměstnaným

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti uchazečů a zájemců o zaměstnání ve věku nad 50 let a na dlouhodobě nezaměstnané. Právě tato skupina lidí je na trhu práce nejvíce diskriminována. Pro cílovou skupinu má být při řešení problémů inovativním nástrojem pro odbourání bariér a strachů využití individuálního koučinku.

Společný postup

V prosinci realizační tým zahájil výběr lidí a následovat bude zřízení informačních poradenských center a zajištění poradenství. Na projektu krom hejtmanství spojí síly Úřad práce ČR, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, obecně prospěšná společnost Omni Tempore, Interagent a Evropská obchodní akademie Děčín.

Projekt bude trvat do konce října letošního roku. Uskutečňuje se v okresech Děčín, Most, Teplice a Ústí nad Labem.