Takové jsou závěry analýzy pracovního trhu v ČR uveřejněné personální agenturou Grafton Recruitment.

Problémy s hledáním zaměstnání mají hlavně absolventi humanitních oborů bez dostatečných jazykových kompetencí

Český proexportně zaměřený trh je mimořádně citlivý na poptávku ze zahraničí, reaguje zejména na dění v EU, a to se zhruba šesti- až 12měsíčním zpožděním. Po období hospodářské stagnace v předchozích letech se tak i u nás nyní začaly otevírat nové příležitosti, které s sebou přineslo ekonomické oživení v zemích západní Evropy a především v Německu. Na trhu práce se tento trend začal projevovat ve formě rostoucí poptávky po flexibilním zaměstnávání a zvyšujícím se zájmem firem o nábor zaměstnanců na trvalý pracovní poměr.

Největším konkurentem jsou Poláci

„Jednoznačně pozitivním trendem je trvající zájem zahraničních investorů, kteří přinášejí do jednotlivých regionů České republiky důležité investice a tím i nové pracovní příležitosti. A to přesto, že v konkurenci dalších zemí střední a východní Evropy je Česko znevýhodněné – jednak vysokým procentem odvodů z mezd, jednak nižší mírou veřejné podpory ve formě investičních pobídek,“ říká Martin Ježek z tuzemského zastoupení společnosti Grafton Recruitment a dodává: „Největším konkurentem v soutěži o nové investice je pro nás především sousední Polsko.“

Malá ochota k mobilitě

Oživení trhu práce s sebou přineslo i růst mezd – průměrná měsíční mzda v letošním třetím kvartále poprvé po dvou letech poklesu meziročně stoupla o 1,8 % na 25 219 korun.

Přes tyto příznivé trendy se však stále vyskytují problémy, na nichž pozitivní vývoj na trhu práce vázne. Jedním z nich je neochota lidí stěhovat se za prací, což potvrdila i data z průzkumu společnosti Grafton Recruitment provedeného v srpnu letošního roku. Podle získaných údajů klesá ochota Čechů k pracovní mobilitě – za prací by se nechtěla stěhovat téměř polovina všech dotazovaných a při dojíždění do zaměstnání je pouze 18 % uchazečů o práci ochotno strávit na cestách více než 60 minut.

Chybí jazykově vybavení technici

Oživující poptávka po zaměstnancích naráží na tuzemském trhu i na nedostatek kvalifikovaných pracovníků, především technického zaměření, a na jejich nedostatečnou jazykovou vybavenost. Problémy s hledáním zaměstnání mají hlavně absolventi humanitních oborů bez dostatečných jazykových kompetencí.

„Mezi nejžádanější profese dlouhodobě patří informatici, dále konstruktéři, procesní inženýři, technologové a techničtí odborníci na logistiku. Na trhu jsou velmi žádaní také absolventi řemeslných oborů, zejména mechanici, elektrikáři, nástrojáři a kovoobráběči. Mezi humanitně vzdělanými absolventy mají výhodu vícejazyční uchazeči a zejména schopní obchodní specialisté,“ konstatuje Martin Ježek a dodává:

„ Požadavky na výbornou jazykovou vybavenost jsou stále častější i u technických pozic, kde je angličtina již naprostým standardem a znalost druhého jazyka, ideálně němčiny, znamená obrovskou výhodu.“

Mladí představují výzvu

Velký vliv na změny na současném trhu práce má nástup nové mladé generace zaměstnanců narozených mezi lety 1980 až 1995, pro niž se vžilo označení generace Y. Jedná se o jedince, kteří usilují o vyváženost pracovního a soukromého života. Jsou ambiciózní a snaží se dosáhnout kariérního postupu v co nejkratší době. Často zvládají více věcí najednou, jsou samostatní a flexibilní.

„Generace Y je velkou výzvou pro manažery a personalisty hlavně ve výrobních podnicích, protože mladí lidé výrobu bohužel nevnímají jako příležitost pro atraktivní kariéru a dlouhodobě nadprůměrný výdělek,“ zdůrazňuje Ježek.

Zkušené nemá kdo nahradit

Zatím není v dohledu snaha legislativně podpořit zaměstnávání rizikové skupiny 50 plus, což je problém, který bude vzhledem k demografickému vývoji společnosti postupem času eskalovat. Postupně do důchodu odcházejí starší ročníky technicky kvalifikovaných, zkušených zaměstnanců, které bude jen velmi obtížné nahradit.

„Lze očekávat, že vedle chronického problému se zaměstnáváním absolventů studijních oborů, které neodpovídají potřebám pracovního trhu, se právě tady, na opačném pólu věkového spektra zaměstnanců, rýsuje další komplikace na tuzemském trhu práce příštích let,“ zdůrazňuje zpráva Grafton Recruitment.