Poměrně úspěšní byli čeští žáci ve výsledcích mezinárodního testování. Osmáci byli v konkurenci devatenácti zemí vůbec nejlepší v testování počítačové gramotnosti. Nadprůměrných výsledků dosáhli testovaní žáci ve finanční gramotnosti i v řešení neznámých problémů.

Přijímací zkoušky vyřadí netalentované

V souvislosti s výsledky maturit ministr školství Marcel Chládek kritizoval zbytečně vysoký počet studentů na maturitních oborech. Přístupu žáků bez studijních předpokladů by podle něj měly zabránit povinné jednotné přijímací zkoušky. Ty se budou pilotně testovat příští rok na jaře a v roce 2016 by se měly rozběhnout naplno.

Důraz na odborné vzdělání

Ministerstvo pod Chládkovým vedením klade důraz na odborné vzdělání. Nechalo si proto zpracovat analýzu potřeb trhu práce. Zjistilo, že jsou žádány především technické profese, proto byl rok 2015 vyhlášen rokem technického vzdělávání. V souladu s požadavky firem byly na rok 2019 naplánovány povinná maturita z matematiky a mistrovská zkouška, která by měla nahradit u některých učňovských oborů maturitu.

Všeobecné vzdělání podpoří flexibilitu

Kritici těchto Chládkových snah poukazují na to, že podléhá podnikatelské lobby. V hektickém tempu vývoje je podle nich pro dlouhodobé uplatnění na pracovním trhu nutná flexibilita zajištěná všeobecným vzděláním. Odhadovat vývoj pracovního trhu považují za nemožné.

Zajistit školství potřebnou stabilitu

Vláda rovněž schválila dva strategické dokumenty z dílny ministerstva školství - Strategii vzdělávací politiky 2020 a Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020. Ty by měly zajistit, aby se směřování českého vzdělávacího systému neměnilo s každou výměnou v ministerském křesle.