Takové jsou stěžejní závěry průzkumu, který Hospodářská komora České republiky (HK ČR) realizovala ve dnech 2.–8. prosince 2014 mezi více než pěti sty respondenty z řad živnostníků, malých, středních i velkých podniků – členů HK ČR.

Pozitivní signály už na podzim

„Hospodářská komora zaznamenala od svých členů určité pozitivní signály týkající se oživení již v září tohoto roku, a to prostřednictvím Komorového barometru, ve kterém firmy zlepšily výhled své ekonomické situace téměř o 7 procentních bodů. Z našeho průzkumu vyplynulo, že zatímco v loňském roce počítalo s navýšením mezd 56 % velkých podniků, letos hodlá mzdy zaměstnancům zvýšit 76 % z nich, přičemž stejné plány má také mnohem více malých a středních firem, což jsou pro nás velmi dobré zprávy,“ komentuje výsledky průzkumu prezident HK ČR Vladimír Dlouhý

Navýšení mezd pro příští rok v průzkumu HK ČR avizuje 42,9 % firem bez rozdílu velikosti. Čtyřiačtyřicet procent dotazovaných firem hodlá stávající výši mezd zachovat (v r. 2013 to bylo 66,0 %) a pouze 4,7 % podniků plánuje mzdy snížit (oproti loňským 7 %).

Mzdy vzrostou kolem tří procent

Členové Hospodářské komory, kteří avizují růst mezd, uvádějí nejčastěji rozmezí 2–3 %, čímž víceméně kopírují interní odhad HK na vzestup až o 3 %. „Takové číslo vychází nejen ze souvislosti s navyšováním platů ve veřejném sektoru, ale i z očekávání dalšího pokračování hospodářského růstu. S pozitivním očekáváním a optimismem tak budou do nového roku vstupovat nejen podnikatelé, ale i české domácnosti, které budou více utrácet,“ uvedl Dlouhý