Schola Pragensis 2014 je určená žákům 8. a 9. tříd základních a speciálních škol, jejich rodičům, výchovným a kariérním poradcům, pedagogům i široké veřejnosti.

Poradí při volbě povolání

Zaměstnanci Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání (IPS) z Krajské pobočky ÚP ČR v Praze pomohou zájemcům nejen v rozhodování při výběru vhodného povolání a s orientací ve vzdělávací nabídce škol, ale podají návštěvníkům i další informace o činnosti úřadu například v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.

Obory s uplatněním na trhu práce

„Vybraný obor by měl žáka nejen bavit, ale i vyhovovat jeho předpokladům, schopnostem a také by měl mít uplatnění na trhu práce. Jde o jeden z nejdůležitějších kroků v životě mladého člověka, a proto je třeba nebrat volbu vhodné školy či oboru na lehkou váhu,“ upozorňuje vedoucí referátu zprostředkování a poradenství z Krajské pobočky ÚP ČR pro hl. m. Prahu Věra Prokopová.

Ukázky řemesel i tance

Schola Pragensis patří mezi hojně navštěvované akce, pořadatelé se proto snaží program co nejvíce zpestřit. „Některé školy se například prezentují názornými příklady. K vidění jsou ukázky řemesel, tanců, módní přehlídky oděvních škol, zkrátka činností, které charakterizují zaměření a jedinečnost jednotlivých vzdělávacích zařízení,“ shrnuje poradkyně IPS z Krajské pobočky ÚP ČR v Praze Hana Česáková.

Na konci října evidoval ÚP ČR v Praze 1 528 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Na celkové nezaměstnanosti v hlavním městě se podíleli 3,4 %.