Zaměstnanci se nejčastěji školí v jazykových a počítačových dovednostech, které jsou pro ně nejvíce využitelné. Vyplynulo to z aktuálních výsledků pravidelného průzkumu ING Pojišťovny a Svazu průmyslu a dopravy.

Firmy investují do vzdělání

Zlepšující se ekonomická situace motivuje firmy více investovat do dlouhodobých zaměstnaneckých benefitů, především do vzdělávání. To dnes nabízí 81 % firem, nejčastěji v Praze (87 %), nejméně často naopak na Moravě (76 %). Vzdělávací kurzy jsou běžně k dispozici asi třetině zaměstnanců.

Příspěvky na vzdělání se pohybují od 2,5 do 22,5 tisíce korun v závislosti na postavení zaměstnance ve společnosti a na regionu. Pracující v hlavním městě dostávají na vzdělávání proti ostatním regionům o 82 % více prostředků, tedy asi o 2400 Kč.

Motivují zaměstnance

„Lze to vysvětlit jejich ekonomickou silou a zaplněností místního trhu, který firmy nutí na jedné straně lákat a motivovat kvalitní zaměstnance, na druhé straně se rozvíjet a získávat tak konkurenční výhodu,“ vysvětluje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Nejnižší příspěvky dostávají řadoví zaměstnanci, na Moravě kupříkladu jen asi 2500 Kč.

Chybějí PC kurzy

Přesto, že školení k práci na počítači v současnosti svým zaměstnancům poskytuje více než polovina firem (57 %), pro třetinu z nich je jejich intenzita stále nedostatečná. „Jediný region, kde jsou kurzy PC dovedností relativně v rovnováze s potřebami firem, je podle očekávání Praha. Tam naopak chybějí jazykové kurzy,“ doplňuje Špicar.

Výuka jazyků jako benefit

„Dostatečné jazykové vybavení je v hlavním městě dnes již považováno za samozřejmost. Jazykové kurzy podle našeho průzkumu firmy často využívají jako motivační benefit i pro zaměstnance, kteří cizí jazyk nezbytně nepotřebují k výkonu své práce,“ upřesňuje Kateřina Štěrbová, ředitelka Employee Benefits ING Pojišťovny. Na jazykové kurzy v Praze své zaměstnance vysílá jen 63 % společností, zatímco celorepublikově to je 76 % firem. Nejvíce v tomto směru vzdělávají moravské firmy, a to v 86 % případů.