Jednou z možností, jak ohroženým skupinám na trhu práce pomoci, jsou projekty Evropského sociálního fondu na zvýšení zaměstnanosti, jejichž prostřednictvím jsou do mladých lidí investovány prostředky v řádu miliard korun.

Chybí jim pracovní návyky

„Rizika nezaměstnanosti mladých lidí po škole jsou především v tom, že často nemají pracovní návyky. V době, kdy by se měli osamostatnit, jsou někteří stále závislí na rodičích. Financujeme proto takové projekty, které mladým lidem umožňují získat pracovní zkušenosti a zároveň je naučí prosadit se na trhu práce,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Možnost rekvalifikace

Příkladem může být projekt „Nová kariéra – s praxí za prací“, který pomáhá na Šumpersku. Zaměřuje se na mladé lidi do 25 let, kteří vyšli ze školy, a nepodařilo se jim sehnat práci. Nemají praktické zkušenosti a znalosti získané ve škole s přibývajícím časem zapomínají. Pokud jejich vzdělání nekoresponduje s tím, po čem je v regionu poptávka, mohou využít nabídky rekvalifikace.

Pomohou i poradci

Projekt jim rovněž umožní získat odbornou praxi u potencionálních zaměstnavatelů. Během ní mohou prokázat nejen své teoretické znalosti, ale především ochotu vzdělávat se a flexibilně reagovat na trendy v oboru i na trhu práce.

Těm, kteří doposud neměli mnoho příležitostí vystupovat samostatně a cítí se nejistě, jsou k dispozici profesní poradci. Pomohou i se sestavením životopisu a zprostředkováním práce.

Nabídka atraktivních oborů

Vstup mladých nezaměstnaných na trh práce ve Středočeském kraji podporuje projekt „Fandíme mladým“. Ten chce zvyšovat zejména jejich motivaci a umožnit jim lépe poznat vlastní dovednosti. Na motivační program navazuje možnost rekvalifikace v oblasti grafického designu, tvorby www stránek a administrativních prací, tedy v oborech, které jsou perspektivní a pro mladé lidi i atraktivní.

Začlenit se na trh práce

Další výraznou pomoc absolventům nabízejí projekty „Odborná praxe pro mladé do 30 let“. Celkem 14 jich v každém kraji ČR realizují krajské pobočky Úřadu práce ČR (ÚP ČR). Projekty mají celkový rozpočet 1,56 miliardy Kč a poběží do poloviny roku 2015. Cílem je pomoci mladým lidem evidovaným na úřadu práce začlenit se na pracovní trh zajištěním odborné praxe u zaměstnavatelů, kteří mají zájem pro ně vytvořit pracovní místa.

Že situace na trhu práce není snadná, si uvědomují sami absolventi. Podle on-line ankety, která mezi nimi proběhla v rámci kampaně Větší šance, až 56 % z nich vidí svoje vyhlídky na získání práce přímo ve vystudovaném oboru černě.