V říjnových volbách jsem byl poprvé zvolen do obecního zastupitelstva. Když jsem tuto informaci oznamoval zaměstnavateli, řekl mi, že nestojí o moje absence v práci kvůli politikaření a že si mám na zasedání zastupitelstva vybrat dovolenou – volno mi prý nedá. Na výkon funkce zastupitele se těším, ale veškerou dovolenou jí obětovat nechci. Co mám dělat?

Překážka v práci na straně zaměstnance

Výkon veřejné funkce, kterou je například funkce zastupitele, ale také poslance, senátora nebo přísedícího u soudu, je zákoníkem práce označován jako překážka v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu.

Po dobu výkonu veřejné funkce náleží zaměstnanci od zaměstnavatele neplacené pracovní volno k výkonu této funkce, a to v nezbytně nutném rozsahu. To však platí pouze v případě, že tuto činnost nemůže zaměstnanec vykonávat mimo svou pracovní dobu.

Omezený rozsah

Vzhledem k tomu, že zasedání zastupitelstva jsou zásadně veřejná, na menších městech často probíhají až v podvečer, aby měla veřejnost možnost se jich účastnit. Pokud i přesto zasahuje pracovní doba zaměstnance-zastupitele do plánovaného zasedání, zaměstnavatel je povinen zaměstnance uvolnit tak, aby se stihl včas na zasedání dopravit, dále aby byl přítomen po celou dobu zasedání a mohl se též vrátit zpět na pracoviště po skončení zasedání.

Maximální rozsah pracovního volna, které je zaměstnavatel povinen zaměstnanci pro tyto účely poskytnout, je však omezen maximálně na 20 pracovních dnů (směn) v kalendářním roce. To by ale v naprosté většině případů mělo zastupitelům stačit – jen výjimečně totiž obecní zastupitelstva zasedají častěji než jednou měsíčně.

Pokud by však zastupitelstvo zasedalo vícekrát, nezbývalo by zaměstnanci než se buď dohodnout se zaměstnavatelem na poskytnutí neplaceného volna, které už ale zaměstnavatel není povinen zaměstnanci dát, anebo na dny zasedání zastupitelstva čerpat alespoň částečně svou dovolenou (bohužel i zde se musí se zaměstnavatelem dohodnout).

Oznámení zaměstnavateli

Vzhledem k tomu, že zaměstnanec je povinen oznámit zaměstnavateli překážku v práci předem, je-li mu známa, měl by mu předem oznámit termín zasedání zastupitelstva – navíc tím pomůže zaměstnavateli, který bude mít dostatek času zajistit bezproblémové fungování svého provozu.

Shrnutí

Z vašeho popisu není zřejmé, zda a jak moc budou plánovaná zasedání zastupitelstva zasahovat do vaší pracovní doby. Pokud budou – byť jen částečně – je váš zaměstnavatel povinen poskytnout vám neplacené pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, maximálně však na 20 pracovních dní ročně.
V případě potřeby dalšího pracovního volna k výkonu funkce zastupitele se můžete se zaměstnavatelem domluvit na neplaceném pracovním volnu (nad rámec výše uvedeného maxima) nebo na čerpání vaší dovolené.

Odpovídala Lucie Hořejší z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.