Na dvacet firem sdružených v Alianci se zavázalo podílet se na speciálních programech pro mladé a poskytovat jim rady a pracovní zkušenosti prostřednictvím svých stávajících zaměstnanců, kteří se stanou mentory v oblasti kariérního poradenství či přípravy k přijímacímu pohovoru. To vše zcela bezplatně.

Tři čtvrtiny mladých lidí se domnívají, že je škola dostatečně nepřipraví pro následnou praxi

„Situace na trhu práce podléhá neustálým změnám, ale nezaměstnanost a nedostatečná motivace mladé generace má nezměrné ekonomické a sociální dopady pro celý kontinent. Řešení problému nelze ponechat pouze na veřejném sektoru, úloha byznysu je nezastupitelná, a proto chceme mladým podat pomocnou ruku,“ říká Torben Emborg, generální ředitel společnosti Nestlé pro Českou a Slovenskou republiku.

Škola nepřipraví pro život

Podle průzkumu, který pro Nestlé realizovala společnost Datank, se tři čtvrtiny mladých ve věku od 18 do 30 let domnívají, že je škola dostatečně nepřipraví pro následnou praxi. Další problémy při uplatnění absolventů na trhu práce vyplývají z nedostatečné znalosti formální i obsahové správnosti životopisu. Průzkum ukázal, že pouze 6 % mladých využije při jeho sestavování rad odborníků.

Ani projít prvotní selekcí a dostat šanci prezentovat se při osobním pohovoru však nemusí znamenat úspěch. Téměř pětina respondentů absolvuje mezi 6 a 15 pohovory, než se jim podaří získat vysněnou práci.

Nabídnou poradenství i práci

Z průzkumu vyplývá, že mladí mají snahu hledat práci již během studia či bezprostředně po něm. 97 % dotazovaných má nejméně jednu zkušenost s hledáním práce. Cílem Aliance je kromě poskytování kariérního poradenství také nabídnout pracovní pozice v různých oborech.

„V Nestlé jsme se v rámci naší iniciativy Nestlé needs YOUth zavázali do roku 2016 zaměstnat v Česku a na Slovensku 240 nových pracovníků do 30 let. Nabízíme pozice v atraktivních oborech napříč celou firmou – od výroby a vývoje přes administrativu, prodej a marketing až po finance. Podobnou cestou se vydají i naši partneři. Možnosti uplatnění budou tedy široké,“ upřesňuje Emborg.

Nepracují ve svém oboru

Data ukazují, že celá čtvrtina respondentů nepracuje ve vystudovaném, a dokonce ani v příbuzném oboru. I na tento fakt hodlají členové Aliance prostřednictvím variabilní nabídky pružně reagovat.

„Nezaměstnanost mladých je komplexním tématem, na jehož řešení by měly efektivně spolupracovat všechny zúčastněné strany – stát, zaměstnavatelé i uchazeči. Cílem Aliance pro mladé je proto přinášet a postupně zdokonalovat možnosti řešení celé problematiky a prostřednictvím rozšiřování řad zúčastněných partnerů zlepšovat postavení mladých na trhu práce,“ uzavírá Torben Emborg.