Pro školné se vyslovila jen pětina dotázaných. Odpůrců školného v posledních letech na úkor jeho příznivců vytrvale přibývá.

Ekonomické zázemí až na třetím místě

Proti školnému se staví 74 procent účastníků průzkumu, kdežto pro placení za studium na vysokých školách je pouze 21 procent. Zbytek lidí nemá k otázce jasné stanovisko. Oproti loňsku se podíl odpůrců a příznivců školného příliš nezměnil, ale během posledních šesti let hlasů pro školné ubývalo, kdežto odpůrců přibývalo. V roce 2009 se školným souhlasilo 29 procent Čechů a proti bylo 65 procent.

Přitom ekonomické zázemí rodiny je podle průzkumu až na třetím místě v pořadí věcí, které podle dotázaných nejvíce ovlivňují rozhodnutí, zda se přihlásit na vysokou školu. Pro více lidí jsou rozhodující vlastní schopnosti nebo ctižádost.

Většina považuje vzdělání za dostupné

Pracovníci CVVM rovněž zjišťovali, jak jsou podle veřejnosti školy v České republice otevřeny zájemcům o studium. Naprostá většina lidí, celkem 68 procent, míní, že každý člověk může v Česku dosáhnout vzdělání odpovídajícímu jeho schopnostem. Opačný názor má 29 procent dotázaných. V posledních letech roste podíl těch, kteří věří v dostupnost vzdělání.