Vzdělávací agentura Randls Training založená pod hlavičkou pražské advokátní kanceláře Randl Partners, která se zaměřuje především na pracovní a obchodní právo, nabízí proto od letošního podzimu personalistům systematické vzdělávání.

Personalisté by měli znát předpisy

„Stačí si představit situaci, kdy nejvyšší management společnosti schválí uzavření části finančního oddělení s tím, že má být zrušeno 10 pracovních pozic, a personálnímu oddělení vzkáže pouze: ‚Personalisté, postarejte se‘! Za jakých podmínek se bude jednat o hromadné propouštění a jaké povinnosti s hromadným propouštěním souvisejí? Je třeba informovat úřad práce? A je třeba takový krok projednat s odbory – to jsou jen některé otázky, jež personalisté musí v obdobných situacích bezchybně řešit,“ vypočítává advokátka Nataša Randlová.

Dobrý personalista by měl podle ní mít přehled o všech aktuálních změnách a novelizacích stále se měnících pracovněprávních předpisů. Řadu dalších složitých situací navíc přinesl do personální praxe nový občanský zákoník.

Chybí systematické vzdělávání

Různé vzdělávací agentury sice personalistům nabízejí semináře rozličné kvality a úrovně, avšak na českém trhu doposud chyběla instituce, která by nabízela kvalitní, komplexní a hlavně systematické vzdělávání v oblasti personalistiky a lidských zdrojů.

Jak potvrdily výsledky ankety mezi personalisty zastupujícími české i zahraniční společnosti napříč všemi obory, kterou advokátní kancelář Randl Partners uskutečnila během srpna, tři čtvrtiny respondentů nejsou s nabídkou seminářů v oblasti personalistiky spokojeny. Na českém trhu podle nich chybějí především semináře, v jejichž rámci by mohli s přednášejícím konzultovat konkrétní případy z praxe. Tuto mezeru chce agentura Randls Training zaplnit.

Teorie aplikovaná na příklady ze života

„Důraz klademe především na praktickou formu výkladu. Teorii aplikujeme na příklady ze života, prezentaci doplňujeme přehlednými schématy a grafy a účastníkům rozdáváme pracovní listy k doplnění. Při každé prezentaci ponecháváme dostatek prostoru pro konkrétní dotazy jednotlivých účastníků a společně se snažíme najít řešení pro reálné situace spolu s jejich dopady na personální praxi,“ zdůrazňuje autorka projektu Nataša Randlová.