Centra budou poskytovat kombinované poradenství v oblasti dotací, investic a lidských zdrojů.

Poradí o možnostech dotací

„Poradenská centra jsou určena pro podnikatele, ale také pro města a obce. Hlavně v těch menších je někdy obtížné orientovat se v možnostech dotační podpory na tvorbu pracovních míst. Zde nabízíme benefit v podobě dostupných informací na jednom místě, v příjemném prostředí a od vyškoleného personálu,“ řekl radní Ústeckého kraje pro sociální oblast, bezpečnost a zaměstnanost Martin Klika (ČSSD).

Spolupráce státních orgánů se samosprávou

Na vzniku centra se podílel i úřad práce. „Jde o ukázku spolupráce státní správy a samosprávy. Klienti zde získají i aktuální informace z úřadu práce, a to vše na jednom místě,“ zdůraznil ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR Radim Gabriel.

Dotační poradenská centra vznikají podle mluvčí Ústeckého kraj Magdaleny Hanáčkové z důvodu nedostatečného pokrytí odborného dotačního poradenství v oblasti lidských zdrojů a investic jako pilotní projekt ve třech nejproblémovějších regionech Ústeckého kraje a budou zatím fungovat jeden rok. Poté se jejich činnost vyhodnotí a rozhodne se o jejich další budoucnosti.

Pakt zaměstnanosti pomáhá

Otevření poradenských center je jednou z aktivit loni založeného Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Spolu s hejtmanstvím ho založily Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Krajská hospodářská komora, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a přidal se i Úřad práce ČR.

Pakt má za cíl zvýšit do roku 2020 zaměstnanost v regionu alespoň na úroveň srovnatelnou s ostatními kraji republiky. Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji je totiž dlouhodobě nejvyšší v rámci celé České republiky. V srpnu činila 10,7 procenta, bez práce bylo přes 60 tisíc lidí.