„Kapacitu se podařilo naplnit během jediného týdne, zapsaným dětem je devět až 14 let. Aktuálně evidují organizátoři další tři stovky zájemců,” řekla ČTK mluvčí školy Tereza Fojtová.

Z lavic do posluchárny

Juniverzita přivítá své žáky vždy jednu sobotu v měsíci, na programu jsou přednášky a diskuse na některé z fakult Masarykovy univerzity. Zatím se zapojily čtyři fakulty - přírodovědecká, lékařská, pedagogická a fakulta informatiky. V plánu jsou také navazující tvůrčí dílny a exkurze s praktickým zaměřením.

Seznámit se s univerzitním prostředím

Pořadatelé usilují o to, aby děti co nejlépe poznaly vysokoškolské prostředí. Celá juniverzita proto začíná imatrikulací, tradičním obřadem přijetí studenta do akademické obce. Účast na sobotních programech se zaznamenává do indexů. "Na konci studia získají úspěšní studenti juniverzity diplomy," uvedla hlavní organizátorka Jana Posltová.

Zaujmout potenciální studenty

Zaujmout potenciální studenty se snaží i ostatní vysoké školy v Česku, i když většinou míří až na středoškoláky. Popularizace vědy a techniky je cílem například nedávné Noci vědců, do které se v Brně různými formami zapojila Masarykova i Mendelova univerzita, stejně jako Vysoké učení technické.