Zpráva je založena na informacích od více než padesáti odborníků z dvaadvaceti evropských zemí, Společného výzkumného střediska Komise, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

Flexibilnější modely vzdělávání

„Zlepšené digitální dovednosti žáků a snazší přístup k digitálním a otevřeným zdrojům jsou zásadně důležité, a to nejen pro lepší výuku, ale také pro vytvoření flexibilnějších modelů vzdělávání, které usnadňují celoživotní vzdělávání,“ uvedla evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou.

Řešitelné, obtížné a zapeklité problémy

Zpráva uvádí, že integrace informačních a komunikačních technologií do vzdělávání učitelů a řešení nízkých digitálních kompetencí představují řešitelné problémy.

V krátkodobém horizontu bude obtížnější vytvořit „autentické“ vzdělávací příležitosti a dosáhnout prolnutí formálního a neformálního vzdělávání.

Mezi nejobtížnější, „zapeklité“, výzvy patří potřeba zlepšit výuku komplexního myšlení a zajištění toho, aby se studenti stali „spolutvůrci“ vyučování.

Tablety ve školách budou do roka běžné

Panel odborníků předpovídá, že cloud computing a práce s tablety budou do roka běžně využívány v řadě evropských škol, zatímco učení prostřednictvím počítačových her a spojení fyzického a virtuálního prostředí se stanou nedílnou součástí výuky během následujících dvou či tří let.

Do pěti let pak budou vyvinuty vzdálené a virtuální laboratoře a vytvořeny strategie, které studenty povzbudí k tomu, aby se ujali aktivní úlohy při spoluvytváření podoby svého vzdělávání.