Obracím se na vás s dotazem – zaměstnavatel mě viní z toho, že jsem řádně neomluvila moji absenci v práci – návštěvu u lékaře z minulého týdne. Dneska mi domů přišel dopis, že se mnou zaměstnavatel z tohoto důvodu okamžitě ukončil pracovní poměr. Jenže já jsem už od včerejška v pracovní neschopnosti – znamená to, že pracovní poměr skončí až po mojí nemoci?

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžité zrušení je mimořádným způsobem skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel je proto oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr pouze ve výjimečných případech, kdy by bylo neúnosné jeho další trvání, byť jen po výpovědní dobu. Pracovní poměr tedy končí ihned, a to okamžikem doručení okamžitého zrušení zaměstnanci.

Důvody okamžitého zrušení ze strany zaměstnavatele

Zaměstnavatel je oprávněn rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem okamžitým zrušením jen, pokud nastane jeden ze dvou zákonných důvodů:
- je zaměstnanec odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu (na dobu delší než 1 rok / alespoň 6 měsíců v případě, že trestný čin souvisel s vykonávanou prací);
- zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem poruší své pracovní povinnosti.

Neomluvená absence

Za zvlášť hrubé porušení pracovních povinností je možné považovat například právě neomluvenou absenci, pokud je dlouhodobá (trvá alespoň několik dní). Za určitých okolností by tak ale bylo možné posoudit i krátkodobou, třeba jednodenní, „skrytou“ absenci, kdy zaměstnanec předstíral, že pracuje (a tím navíc okrádal zaměstnavatele o mzdu, kterou mu za tuto dobu zaměstnavatel vyplatil).

Při určení intenzity konkrétního porušení pracovních povinností je však nutné posuzovat všechny okolnosti komplexně – zaměstnavatel by tedy měl přihlédnout zejména k osobě zaměstnance, jeho pracovní pozici, dosavadním přístupu k práci, okolnostem, za kterých došlo k porušení pracovních povinností a důsledkům (typicky případné škodě), které z toho pro zaměstnavatele vznikly.

Zákaz okamžitého zrušení

Před okamžitým zrušením pracovního poměru je zaměstnanec chráněn pouze v době těhotenství nebo během mateřské / rodičovské dovolené.

Na rozdíl od některých druhů výpovědí (například pro nadbytečnost) tak zaměstnanec není chráněn během dočasné pracovní neschopnosti – a to ani během prvních 14 dní. Proto bez ohledu na okamžik vzniku dočasné pracovní neschopnosti, dochází k rozvázání pracovního poměru okamžikem doručení okamžitého zrušení.

Shrnutí

Pokud jste svou absenci na pracovišti z důvodu návštěvy lékaře řádně neomluvila, resp. ani ji předem zaměstnavateli nenahlásila, skutečně se jedná o porušení vašich pracovních povinností. Nicméně, za předpokladu, že vaše návštěva u lékaře byla jen několikahodinová a že jste svou absenci nijak před zaměstnavatelem netajila, by toto porušení nemělo být podle našeho názoru považováno za zvlášť hrubé – ale spíše jen za méně závažné, případně závažné (podle okolností, za kterých k němu došlo).

Proto vám doporučujeme písemně informovat zaměstnavatele, že nesouhlasíte s tak přísným posouzením intenzity porušení vašich pracovních povinností a že proto považujete okamžité zrušení za neplatné a trváte na tom, aby vás dále zaměstnával. Pokud na to zaměstnavatel nebude nijak reagovat, pak se můžete domáhat neplatnosti okamžitého zrušení – do dvou měsíců od jeho doručení – soudní cestou.

Odpovídali David Borovec a Matěj Novák z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.