„Agentura bude zajišťovat působení žáků a studentů ve firmách. Součástí projektu za 16 miliónů korun je i plnění úkolů zadaných zaměstnavateli ve školních střediscích,“ přiblížil záměr statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd (ČSSD).

Od virtuálního vnímání k praktické zkušenosti

„Veřejnost dlouho volala po tom, aby děti nevnímaly věci jen virtuálně přes počítač, ale i v praxi,“ připomněl Drozd. Pilotní část projektu potrvá od září do července 2015. Systém je nastaven na zavedení nových forem spolupráce škol a pracovního prostředí. Pro začátek je zaměřen na žáky a pedagogické pracovníky maturitních oborů netechnického směru, jako jsou ekonomika, hotelnictví, zdravotnictví, oděvnictví, kosmetické služby či knihovnictví.

Vedle zainteresovaných škol se do spolupráce se Zlínským krajem zapojí i Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje.