Česká republika patří mezi země s nejnižším podílem pracovníků na částečný úvazek v rámci celé EU. Zahraniční zkušenosti přitom říkají, že nabídky práce na částečný úvazek přispívají ke snižování nezaměstnanosti především u těch skupin, které jsou jí nejvíce ohroženy.

Údaje Eurostatu ukazují, že zatímco ve vyspělých státech se průměrný podíl částečných úvazků pohybuje kolem jedné třetiny a v samotné EU kolem 20 %, v České republice činí podíl nově příchozích zaměstnanců pracujících na částečný úvazek pouhých 5,6 %.

Nabídka práce na částečný úvazek je u nás naprosto nedostatečná Jitka Součková, Grafton Recruitment

„Nabídka práce na částečný úvazek je u nás naprosto nedostatečná. Situace se lepší jen velmi nepatrně, což vůbec neodpovídá možnostem, které takový způsob zaměstnávání firmám i jejich zaměstnancům nabízí. Navíc poptávka po zkrácených úvazcích mezi zaměstnanci stále roste, meziročně zhruba o 5 %,“ konstatuje Jitka Součková ze společnosti Grafton Recruitment.

Udržení dovedností

Zahraničí zkušenosti přitom ukazují, že právě díky šanci pracovat na částečný úvazek nepřicházejí matky na mateřské o potřebné návyky a cenné dovednosti a zaměstnavatelé v nich získávají flexibilní a loajální zaměstnance s velkým potenciálem.

Stejným přínosem mohou být pro firmy i cílevědomí studenti, kteří prací na částečný úvazek zlepšují své šance najít po absolvování v rámci organizace kvalitní místo. Pro společnost může být důležitá i kontinuita a zkušenost, kterou jsou schopni poskytnout kvalitní zaměstnanci v důchodovém věku, kteří si chtějí prací na částečný úvazek přivydělat.

Bojí se administrativy

„Zaměstnavatelé se v případě zaměstnání na částečný pracovní úvazek nejčastěji obávají zvýšené administrativy a případně i omezeného pracovního využití dotyčných zaměstnanců. Ti zase mají obavy z toho, že budou muset pracovat stejně jako při plném úvazku, ale za nižší plat, a také jim vadí, že nemají nárok na žádné benefity,“ shrnuje nejčastější výtky proti práci na částečný úvazek Jitka Součková.

Podle jejích slov řeší tuzemské firmy danou situaci spíše tím, že stále častěji poskytují zaměstnání formou práce z domova (home office). Zkrácené úvazky se pak v ČR nejčastěji nabízejí na administrativních pozicích, v účetnictví či v call centrech.

Práce z domova jako benefit

Personalisté ze společnosti Grafton Recruitment zaznamenali, že práce z domova je nyní díky změnám v pracovních postupech a nástupu nových technologií považována za stále běžnější způsob zaměstnání, a soudí, že se bude nadále rozvíjet. V současnosti patří mezi profese, které nejčastěji využívají home office, informatici, především programátoři, ale tradičně jsou to i obchodní zástupci a další profese.

V některých případech je home office poskytován jako zaměstnanecká výhoda. Přístup managementu domácích a zahraničních firem k poskytování možnosti pracovat z domova se v České republice již příliš neliší, v předchozích letech byl však výrazněji podporován zahraničními společnostmi.