„Studentská kancelář jim dává možnost osahat si nejmodernější technologie, naučit se konstruovat obráběcí stroje a řešit spoustu fyzikálně-inženýrských úloh,“ řekl Právu při oficiálním otevření nových prostor Petr Váradi ze společnosti Kovosvit Mas, který stál u zrodu myšlenky.

Získají žádanou praxi

Mladí lidé, kteří se rozhodli tady během studia pracovat, pak neodcházejí z univerzity jako absolventi a do svého životopisu si zapíšou prodělanou praxi. Tím pádem by měli snadněji najít uplatnění v pracovním procesu.

Studenti nápad chválí

„Nápad je to výborný,“ chválí myšlenku Petr, který nastoupil do posledního ročníku inženýrského studia na Strojní fakultě ČVUT. „Právě děláme sestavy pro montáž, aby montéři věděli, co kam patří,“ vyprávěl Právu, čím se s kolegou Ondrejem zabývali.

„Většinou zatím dostáváme menší úkoly, které jdou rychle,“ doplnil Ondrej, který vítá, že do kanceláře může přijít, jak má čas. Normální zaměstnání a studium podle něj totiž nelze stíhat. Oba mladíci chválí také výborné počítače, se kterými by ve škole, natož doma sotva přišli do styku.

Použitelná řešení jdou do praxe

Pracující studenti, na které jednou za týden dohlíží koordinátor, nemusejí mít strach, že jejich snažení přijde vniveč. Váradi ujistil, že doberou-li se použitelného řešení, přenáší se z kanceláře přímo do praxe.

O absolventy je zájem

Michael Valášek, děkan Strojní fakulty ČVUT, odkud pochází nejvíce zájemců, tuto iniciativu vítá. „Praxe je důležitá k tomu, aby uměli komunikovat a pohybovat se v prostředí zaměstnavatele,“ konstatoval. Připomněl, že není vůbec jednoduché pro studenty těchto oborů zajistit potřebnou praxi. A to i přesto, že o absolventy je velký zájem.

„Strojní inženýrství se dlouhodobě potýká s nedostatkem studentů. Firmy přicházejí a doslova prosí – dejte nám jednoho dva – ale nemůžeme jim vyhovět, protože na konci studia už jsou rozebráni,“ upozornil.

Společnost si neváží hodnot

Jako jednu z příčin nedostatku zájemců o strojařinu vidí Valášek přístup společnosti. Nezřídka se prý setkává s odrazováním potenciálních zájemců. „Tato společnost si neuvědomuje, kdo pro ni vytváří hodnoty a díky čemu můžeme si zachovat životní úroveň. Přitom to, co tuto republiku živí, je průmysl – a jádrem průmyslu je strojní inženýrství,“ řekl Právu.