Vracím se po rodičovské dovolené do zaměstnání s tím, že má pozice i celé příslušné oddělení bylo zrušeno. Zaměstnavatel mi nabídl buď jinou pozici, avšak s nižším platem, nebo že mě přijme zpět a dá mi výpověď z organizačních důvodů a následně dostanu odstupné. Má na to právo?

Návrat po rodičovské dovolené

Zaměstnanec, který se vrací z rodičovské dovolené, má ze zákona právo na práci podle pracovní smlouvy – zaměstnavatel je tedy povinen mu začít přidělovat práci odpovídající druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě, a to ve sjednaném místě výkonu práce.

Ochrana zaměstnance na rodičovské dovolené před výpovědí

Během rodičovské dovolené je zaměstnanec chráněn před výpovědí ze strany zaměstnavatele. Výjimku z tohoto pravidla představují situace, kdy (i) dochází ke zrušení zaměstnavatele, (ii) jeho přemístění mimo sjednané místo výkonu práce zaměstnance anebo (iii) je-li dán důvod, pro který by zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr zaměstnance.

Ochrana zaměstnance před výpovědí tak trvá i v případě organizačních změn (spočívajících například ve zrušení pozice, na které zaměstnanec před nástupem na rodičovskou dovolenou působil, nebo ve zrušení celého oddělení, ve kterém zaměstnanec působil).

Důsledek organizační změny po návratu z rodičovské

Pokud zaměstnavatel provedl během rodičovské dovolené zaměstnance organizační změny, v důsledku kterých pro něj bude zaměstnanec po návratu z rodičovské dovolené nadbytečným, může se s tímto zaměstnancem (i) dohodnout na změně druhu práce, (ii) ukončit s ním dohodou pracovní poměr (i během jeho rodičovské dovolené) z důvodu jeho nadbytečnosti, nebo mu (iii) po návratu z rodičovské dovolené dát z tohoto důvodu výpověď.

V případě, že zaměstnavatel nemůže zaměstnanci vracejícímu se z rodičovské dovolené přidělovat práci podle pracovní smlouvy, nedohodne se s ním na změně pracovní smlouvy a ani s ním neukončí pracovní poměr dohodou/výpovědí, vznikají na straně zaměstnavatele překážky v práci – po tuto dobu je zaměstnavatel povinen platit zaměstnanci náhradu mzdy ve výši jeho průměrného výdělku.

Nároky zaměstnance při ukončení pracovního poměru

Je-li zaměstnanec propuštěn z organizačních důvodů, náleží mu odstupné ve výši 1-3 průměrných výdělků (v závislosti na délce trvání pracovního poměru). Celá doba mateřské a rodičovské dovolené se přitom posuzuje jako doba trvání pracovního poměru.

Shrnutí

Ve vašem případě, kdy se vracíte z rodičovské dovolené, a vaše pracovní pozice byla zrušena z důvodu organizační změny a zaměstnavatel vám zároveň nabízí jinou, hůře placenou pozici, máte dvě možnosti.

První možností je přijmout nabídku zaměstnavatele, uzavřít dodatek k pracovní smlouvě a začít pracovat na nové pozici za nižší mzdu. Druhou možností je nabízenou pozici odmítnout – a uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o rozvázání pracovního poměru, případně počkat na výpověď – s tím, že v obou případech máte nárok na odstupné.

Odpovídali Tomáš Neuvirt a Matěj Novák z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.