Polovina žen také označila za jeden z hlavních problémů přebujelou státní administrativu a překážky ze strany úřadů, které tak namísto podpory podnikání žen situaci podnikatelek spíše komplikují. Průzkum byl uskutečněn mezi podnikatelkami a ženami, které o podnikání uvažují, v rámci projektu Profi žena zaměřeného na podporu podnikajících žen.

Bez podpory okolí to nejde

„Žena je spokojená právě teprve tehdy, pokud se jí daří skloubit rodinu a péči o děti s uspokojivou seberealizací v profesní oblasti,“ říká lektorka Profi ženy Lenka Lamešová a dodává: „Nejde jen o správnou organizaci času, ale také o podporu okolí, dělbu práce v domácnosti a dovednosti kvalitní relaxace.“

Nápad podnikat se rodí na mateřské

Přitom 60 procent žen uvádí, že motivaci k podnikání nalezly v době mateřské dovolené. „Z kurzů Profi ženy víme, že začátky podnikání jsou velmi často spojeny s mateřstvím, ale konkrétní pohnutky se u jednotlivých žen velmi liší,“ říká jednatel pořadatele Profi ženy, společnosti Odyssey, Martin Ruman.

Obavy z návratu do práce

„Pro někoho se jedná o nové nápady, které přicházejí s novou životní situaci, v některých případech se může jednat o uvědomění si, jak bude náročné vrátit se po mateřské dovolené ke svému původními zaměstnavateli nebo si hledat jinou práci. Zvláště poslední případ je velmi rozšířeným a závažným jevem. Proto dlouhodobě sledujeme trendy na trhu práce v ČR a snažíme se svými aktivitami toto prostředí kultivovat,“ připomíná Ruman

Ženská práce je placena méně

Průzkum dále uvádí, že 17 procent žen se při podnikání setkalo s určitou formou diskriminace. Nejčastěji se jednalo o nižší finanční ohodnocení stejného výkonu ve srovnání s muži. Diskriminace tak představuje výrazně častější problém než kupříkladu sexuální obtěžování, s nímž mají zkušenosti pouhá čtyři procenta oslovených podnikatelek.