Do výzkumu psychologové zařadili více než 1800 předškoláků. K dispozici měli výsledky testování (archivní data, analýzy dokumentů), které v pedagogicko-psychologických poradnách s dětmi prováděli jejich pracovníci v letech 2003, 2008 a 2013. Letos v mateřských školkách na Olomoucku a Bruntálsku vyplňovalo pod vedením badatelů testy školní zralosti 300 dětí (děti s doporučením a děti z mateřských škol, bez doporučení). Předškoláci v nich měli za úkol například nakreslit postavu, napodobit psací písmo nebo třeba obkreslit několik teček.

Testy jsou funkční

„Výzkum jsme prováděli na žádost partnerských pedagogicko-psychologických poraden. Cílem bylo prověřit funkčnost testů, které se v této problematice k diagnostice dětí dlouhodobě používají. Potvrdilo se, že tyto testy dokáží školní nezralost dobře odhalit, jsou jednoduché a spolehlivé. Rozhodnutí o odkladu ale samozřejmě není jen výsledkem dvou testů, ale mnohem komplexnějšího posuzování konkrétního dítěte v rámci psychodiagnostického vyšetření,“ uvedl jeden z autorů výzkumu Martin Dolejš.

Odkladů výrazněji nepřibývá

Dalším úkolem vědců bylo zjistit, zda rodiče nechodí s žádostmi o odklad zbytečně a celý systém tak nadměrně nezatěžují. „Dětí, u nichž rodiče žádají odklad, výrazně nepřibývá. Například v roce 2008 pedagogicko-psychologické poradny vyšetřily 614 dětí a o pět let později 656. V testování dosahovali tito předškoláci statisticky výrazně horších výsledků v porovnání s dětmi, kterým nebyl odklad doporučen,“ doplnil Dolejš. Podle něj poradny vydají kladné stanovisko u zhruba 82 procent žádajících o odložení školní docházky.

U počítače se jemná motorika nerozvíjí

Jedním z důležitých faktorů pro zvládnutí školy je dostatečně rozvinutá jemná motorika a s tím související uchopení tužky. V těchto dovednostech současní předškoláci v dlouhodobém srovnání pokulhávají. Podle psychologů to souvisí mimo jiné s nedostatkem podnětů, které děti dostávají.

„Děti více sedí u počítače či televize, nehrají si třeba s kostkami nebo kuličkami, nekreslí si a jemná motorika se tak vyvíjí pomaleji. Jakékoliv aktivity s tužkou jsou pak pro děti větším problémem než dříve. Rozvoj této dovednosti nesouvisí s inteligencí, ale s množstvím podnětů. Velký vliv tady mají rodiče, prarodiče a sourozenci,“ upozornil Dolejš.