Právě odbor komunálních služeb již druhým rokem zaměstnává dvě desítky lidírůznou údržbovou činností. Městským prostranstvím to nadmíru svědčí a lidé mají placenou práci, kterou by v místě jinak těžko hledali.

Dlouhodobě nezaměstnaní

„Jsou to naši občané, kteří byli v minulosti dlouhodobě evidováni na úřadu práce a snaží se získat zaměstnání. My je během roku pověřujeme ručním uklízením ulic, úklidem kolem kontejnerových stání a zastávek MHD, výsadbou a údržbou nové zeleně, odstraňováním černých skládek, opravami a natíráním laviček, odpadových košů a dalšího městského mobiliáře,“ popsal Alois Krčál.

Úřad práce se podílí na nákladech

Za zaměstnání jednoho pracovníka dostává radnice měsíčně příspěvek od úřadu práce ve výši 11 390 Kč, zahrnující i sociální a zdravotní pojištění. Město přispívá k minimální mzdě 30 Kč na jednu odpracovanou hodinu a vybavuje dělníky pracovním oděvem a obuví.

Radnici se to vyplatí

„Pokud bychom na tyto práce využili firmy, celkové náklady na jednu hodinu by se pohybovaly kolem 120–200 Kč. Díky využití veřejně prospěšných prací uspoří odbor komunálních služeb zhruba 400 tisíc Kč měsíčně,“ upozornil Krčál.