Celá léta jsem pracovala v jedné továrně, kde jsem denně přicházela do styku s chemikáliemi – a nedávno jsem začala mít vážné problémy s dýcháním, tak jsem šla za svým doktorem, který mi řekl, že je to alergie a že je to nejspíš reakce na mou práci. Doporučil mi tedy, abych v práci skončila. Jenže co teď – to mám dát sama výpověď, když jsem jen pár let před penzí?

Nemoc z povolání

Podle zákona se nemocí z povolání rozumí (i) nemoci, které vznikají v důsledku chemických, biologických, fyzikálních a jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání, a dále (ii) akutní otrava, pokud k ní došlo kvůli nepříznivým chemickým látkám.

Jak postupovat?

Pokud se zaměstnanec domnívá, že trpí nemocí z povolání, měl by se obrátit na svého ošetřujícího lékaře nebo přímo na zaměstnavatele s tím, že má podezření na nemoc z povolání – v takovém případě musí lékař/zaměstnavatel vyslat zaměstnance k poskytovateli pracovnělékařských služeb (závodnímu lékaři), nebo přímo na specializované pracoviště, které uznává nemoci z povolání.

Kromě vyšetření zaměstnance prováděného s cílem určit, jakou nemocí z povolání trpí, se zkoumají i podmínky na pracovišti posledního zaměstnavatele – tuto kontrolu provádí zpravidla krajská hygienická stanice, která pak určí, zda na pracovišti byly takové podmínky, aby tam mohla konkrétní nemoc z povolání vzniknout.

Specializované pracoviště, které je oprávněné uznávat nemoci z povolání, pak na základě těchto vyšetření a zprávy hygienické stanice vydá posudek o uznání / neuznání nemoci z povolání. Proti tomuto posudku se však může jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel odvolat k příslušnému krajskému úřadu, a to do 10 pracovních dní od jeho předání.

Nároky po zaměstnavateli

Pokud bude u zaměstnance pravomocně uznána nemoc z povolání, může požadovat po zaměstnavateli náhradu škody, pokud před zjištěním této nemoci pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, a pokud mu vznikla škoda právě v důsledku této nemoci – v takovémto případě má zaměstnanec nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, bolestné, ztížení společenského uplatnění a náhradu účelných nákladů na léčení (stejně jako při pracovním úrazu).

Jiné pracovněprávní důsledky

Uznání nemoci z povolání ale také současně znamená, že už zaměstnanec nemůže nadále vykonávat dosavadní práci – zaměstnavatel je tedy povinen jej buď převést na jinou pro něj vhodnou práci, nebo s ním rozvázat pracovní poměr dohodou/výpovědí z důvodu výskytu nemoci z povolání, která je spojena s nárokem na odstupné minimálně ve výši 12 průměrných měsíčních výdělků.

Shrnutí

Pokud má váš lékař podezření, že vaše alergie má souvislost s prací, pak by vás měl poslat k poskytovateli pracovnělékařských služeb vašeho zaměstnavatele nebo přímo na specializované pracoviště, které rozhoduje o nemocech z povolání.

Pokud vám nemoc z povolání pravomocně uznají, určitě nejste povinna sama skončit pracovní poměr bez udání důvodu. Naopak doporučujeme počkat, zda vás zaměstnavatel převede na jinou vhodnou práci, nebo zda s vámi z tohoto důvodu ukončí pracovní poměr – pak ovšem s nárokem na 12měsíční odstupné.

Navíc vám z titulu nemoci z povolání vznikne nárok po zaměstnavateli požadovat náhradu škody, která vám v důsledku této nemoci vznikla.

Odpovídal David Borovec z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.