Jde o první příležitost, kdy své síly při řešení problematiky zaměstnanosti spojí samospráva zastoupená Ústeckým krajem a státní správa zastoupená Úřadem práce ČR. Do regionu tak zásluhou aktivit Paktu zaměstnanosti přiteče na podporu nových pracovních míst a vzdělávání téměř 20 miliónů korun.

Spolupráce zaručí zdárnou realizaci

„Oba projekty se podařilo vysoutěžit v rámci dotačního titulu, oba musí být dokončeny během čtrnácti měsíců. Je to velmi náročný termín, ale věřím, že se i díky výborné spolupráci s krajskou pobočkou úřadu práce v Ústí nad Labem podaří projekty zdárně realizovat,“ uvedl předseda řídícího výboru Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje Martin Klika (ČSSD).

Projekty cílí na nejpotřebnější

Spokojen je zejména s tím, že se projekty zaměřují na nejohroženější skupiny na trhu práce, a to na mladé lidi bez praxe a na ženy, které se starají o své nemocné příbuzné či malé děti. Podle ředitele krajské pobočky Úřadu práce ČR Radima Gabriela je nutné, aby byly oba projekty příkladně realizovány. „Soustředím na to svou pozornost,“ slíbil Gabriel.

Aktivní zapojení mladých

Projekt pro mladé lidi Společně to dokážeme si klade za cíl podpořit aktivní zapojení mladých lidí na regionální trh práce. Pro mladé lidi budou připraveny nové metody podpory jejich aktivního postavení na trhu práce, přizpůsobené jejich věkové struktuře, například YouTube CV, individuální koučink, praxe u zaměstnavatelů apod. Do projektu budou zapojeni rovněž studenti posledních ročníků středních škol.

Pomoc handicapovaným

Smyslem druhého projektu se zkráceným názvem Handicap nám nevadí je pomoc zejména cílové skupině, která se potýká s handicapy na trhu práce, ať už v podobě zdravotního omezení, či povinností péče o závislého člena rodiny.

Připraví se na budoucí projekty

Oba projekty obsahují i analytické aktivity s cílem pomoci v budoucnosti efektivněji čerpat finanční zdroje z budoucího operačního programu Zaměstnanost.

„Jsou to informace, které nám umožní lépe se připravit a zacílit projekty v následujícím programovacím období. Čím lépe budeme připraveni, tím více peněz můžeme získat z Evropské unie pro podporu zaměstnanosti v Ústeckém kraji,“ dodal Klika.