Školy, které se rozhodly zapojit do vydávání dodatků, svým absolventům zajišťují užitečný dokument usnadňující mobilitu i vstup na trh práce. Absolventi si mohou dodatek přiložit k životopisu a použít ho, zejména pokud se ucházejí o práci nebo brigádu v zahraničí.

Zvýšený zájem o angličtinu a němčinu

V poslední době eviduje Národní centrum (NC) Europass také zvýšený počet žádostí jednotlivců, především pak o dodatky v angličtině a němčině. Někteří zaměstnavatelé v Německu a Anglii totiž dodatky v inzerátech nabízejících pracovní místa přímo vyžadují. O dodatky mohou tedy zažádat i jednotlivci, pokud jejich škola tento dokument nevydává nebo pokud školu ukončili před zavedením Europassu.

Databáze otevřena do konce roku

Národní centrum Europass chce vyjít vstříc všem školám, které si ještě chtějí dodatky pro své absolventy stáhnout a vytisknout, a proto nechává databázi otevřenou až do konce roku 2014. Individuálně se pak mohou žadatelé na NC Europass obrátit kdykoli. Více informací najdete na www.europass.cz.