Z dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR nazvaného „Analýza současné situace studentů se specifickými nároky na vysokých školách“ nicméně vyplývá, že podpora studia těchto lidí v České republice vykazuje známky nesystémovosti, živelnosti a regionální nevyváženosti. MŠMT proto ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) připravuje koncepci speciálního vzdělávání, která by měla být hotová do konce letošního roku.

V zahraničí je podpora vyšší

„Vysokoškolské vzdělání by i jako předpoklad lepšího uplatnění na trhu práce mělo být přístupné co největšímu počtu lidí se zdravotním postižením. Je dobře, že si to MŠMT uvědomuje a peníze na podporu financování této oblasti meziročně navýšilo, nicméně v zahraničí bývá podpora vyšší, říká rektor Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) Pavel Mertlík.

Zabránit duplicitám

Výkonná ředitelka BIVŠ Lucie Kuželová k tomu dodává: „Nejen pro naši školu, ale pro celou společnost by mělo být zásadní začlenit lidi se zdravotním postižením a přistupovat k nim naprosto normálně a bez předsudků. Rovněž je třeba optimalizovat financování daného systému, aby nedocházelo k duplicitám a peníze šly skutečně tam, kde jsou potřeba.“
Významnou roli přitom podle Kuželové musí sehrát i komunitní spolupráce mezi vysokými školami a neziskovými organizacemi.

Milion postižených

V České republice žije v současnosti zhruba jeden milion lidí se zdravotním postižením (OZP). Téměř jednašedesát tisíc z nich na konci letošního června nemělo práci a tvořilo tak 11,3 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce ČR. Při hledání pracovního uplatnění přitom hraje významnou roli právě vzdělání.