Celkem se do prvního turnusu projektu v Domažlicích, Tachově, Rokycanech, Klatovech, Sušici a v regionech Plzeň – město, Plzeň – sever a Plzeň - jih zaregistrovalo 72 účastníků.

„Všichni účastníci projektu již během června absolvovali školení, které se skládalo z kurzu základních znalostí trhu práce, kurzu komunikace včetně obsluhy PC a kurzu finanční gramotnosti,“ uvedla specialistka sekce vzdělávání Věra Wallenfelsová ze společnosti Grafia.

Spolupráce se zaměstnavateli

Důraz je kladen především na zvýšení motivace klientů, kteří jsou již několik měsíců nezaměstnaní, a na zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Zároveň byla v Plzeňském kraji v rámci projektu navázána aktivní spolupráce se zaměstnavateli. Ti mohou získat mzdové příspěvky určené k podpoře zaměstnání klientů projektu.

Každý, kdo se chce do projektu zapojit, může kontaktovat své poradce na příslušném pracovišti ÚP, nebo přímo jednotlivé okresní projektové koordinátory prostřednictvím kontaktů na www.alternativniprace.cz. Zde najde také všechny potřebné informace.