Zúčastněné vysokoškolské instituce měly možnost prezentovat se v rámci společného stánku pod značkou iniciativy „Studium v České republice“, jež je zajišťována Domem zahraniční spolupráce (DZS).

Možnosti studia v ČR

Po dobu konání veletrhu byli na českém stánku k zastižení zástupci Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykovy univerzity, Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze, University of New York in Prague, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Vysoké školy ekonomické v Praze. Obsazení stánku profesionálně doplňovali také zástupci DZS, kteří stovkám zájemců poskytovali všeobecné informace o českém vysokém školství a jednotlivých možnostech studia v České republice.

Osobní schůzky jsou nejefektivnější

Zástupci českých univerzit svou účast na veletrhu hodnotí velmi kladně a zdůrazňují především výhody osobního setkání při komunikaci jak s partnery stávajícími, tak potenciálními.

„Jádrem aktivit byly osobní schůzky s již existujícími partnery, popř. s institucemi, které projevily zájem o spolupráci s námi. Osobní schůzky jsou určitě nejproduktivnějším a nejefektivnějším nástrojem navázání spolupráce, nemluvě o výhodách osobního setkání,“ popisuje zkušenosti z účasti na veletrhu Martin Vašek z Masarykovy Univerzity v Brně.

Rekordní účast

Konference a veletrhu NAFSA se v letošním roce zúčastnilo rekordní množství profesionálů z oboru, a to přes 10 000 zástupců z více než 90 zemí světa. Další ročník této akce je plánován na konec května roku 2015 a uskuteční se v Bostonu v Massachusetts, USA.