1. 1. 2014 jsem nastoupil do práce jako mistr výroby – při nástupu mi dali podepsat zkušební dobu na 6 měsíců. Teď jsem dostal lepší nabídku z jiné firmy, tak jsem zaměstnavateli 2. 7. 2014 položil na stůl oznámení, že končím ve „zkušebce“. Zaměstnavatel mi na to odpověděl, že jsem jim to oznámil pozdě a že zkušební doba už uplynula – jenže já byl celou druhou půlku června na dovolené. Nedá se to brát jako omluvitelný důvod?

Zkušební doba

Zkušební doba slouží při vzniku pracovního poměru k tomu, aby si zaměstnanec i zaměstnavatel v jejím průběhu ověřili, zda jsou schopni vzájemně spolupracovat a zda jim tato spolupráce vyhovuje. Pokud zaměstnanec nebo zaměstnavatel dospěje v průběhu zkušební doby k závěru, že nemá zájem pokračovat v pracovním poměru, může jej snadno a rychle ukončit.

Zkušební doba musí být sjednána písemně nejpozději v den nástupu zaměstnance do práce – s tím, že u tzv. řadových zaměstnanců ji lze sjednat maximálně na 3 měsíce. Až na 6 měsíců je možné ji sjednat s vedoucími zaměstnanci (tedy s těmi, kteří řídí alespoň jednoho podřízeného zaměstnance a stojí na příslušném stupni řízení).

Bez ohledu na pozici zaměstnance však platí, že u pracovního poměru na dobu určitou smí být zkušební doba sjednána nejdéle v rozsahu poloviny délky pracovního poměru (například u pracovního poměru uzavřeného na 4 měsíce, smí být zkušební doba sjednána nejdéle na 2 měsíce od vzniku pracovního poměru).

Prodlužování zkušební doby

Sjednanou délku zkušební doby není možné dodatečně prodlužovat, a to i když by s tím obě strany souhlasily. Na druhou stranu však přímo ze zákona platí výjimka pro případy, kdy zaměstnanec ve zkušební době nepracuje a ta tím neplní svůj účel – v těchto případech, že se zkušební doba prodlužuje o dobu:
• celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec v průběhu zkušební doby nekoná práci (např. pracovní neschopnost, volno na svatbu či pohřeb, prostoje a další) a 
• celodenní dovolené.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je speciální a velmi jednoduchý způsob ukončení pracovního poměru. Zrušení ve zkušební době není nutné jakkoli odůvodňovat a pracovní poměr končí dnem doručení zrušení nebo dnem ve zrušení uvedeném (nebude-li předcházet dni doručení). Jedinou podmínkou tak je, že zrušení musí být provedeno písemně.

I ve zkušební době je však zaměstnanec částečně chráněn, a to tím, že zaměstnavatel nesmí zrušit pracovní poměr v prvních 14 dnech jeho pracovní neschopnosti.

Shrnutí

Jako mistr výroby jste vedoucím zaměstnancem. Zkušební doba v délce 6 měsíců tak byla mezi vámi a vaším zaměstnavatelem sjednána platně (za předpokladu, že váš pracovní poměr byl uzavřen na dobu neurčitou).

Vzhledem k tomu, že jste čerpal ve druhé polovině června dovolenou, prodloužila se o tuto dobu vaše zkušební doba, a proto jste ještě i 2. 7. 2014 mohl platně rozvázat pracovní poměr ve zkušební době (tj. bez jakékoli výpovědní doby) – váš pracovní poměr tak skončil dnem doručení tohoto zrušení, pokud jste v něm neuvedl jiný pozdější den.

Odpovídal Tomáš Neuvirt z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.