„Zdrojem otázek z testů jsou nejčastěji studenti, kteří již zkoušku absolvovali a znění otázek jednoduše sdílí na internetu. Takové materiály dalo někdy k dispozici ostatním spolužákům téměř 60 % studentů vysokých škol. Využívané jsou především specializované servery určené ke sdílení studijních materiálů či facebookové stránky tříd,“ dodává k výsledkům průzkumu Michaela Raková z mediální skupiny Studenta Media.

Například portál Primát.cz využívá jako zdroj testových otázek 73 % respondentů průzkumu. Téměř stejný počet studentů (71 %) získává otázky od spolužáků prostřednictvím e-mailu. Více než polovina (51 %) uvádí, že sdílí testy na Facebooku. 15 % dotazovaných dokonce uvedlo, že získali otázky přímo od vyučujícího.

Otázky za stovku i tisíce

Z respondentů, kteří uvedli, že jsou ochotni za otázky z testu zaplatit (22 %), by téměř třetina (31 %) vynaložila částku do 100 Kč. Dalších 33 % respondentů uvedlo částku mezi 100 a 200 Kč a necelých 5 % dokonce více než 1 000 Kč.

Samotní studenti zaujímají k tomu, zda jde, či nejde o podvádění, mají-li testové otázky k dispozici předem, různé postoje. Roman Sovka z Metropolitní Univerzity Praha říká: „Pokud se jedná o úplně stejný test, tak to je podvádění. Ale když jde o souhrn testových otázek z předchozích let, tak samozřejmě ne.“

Jiný názor má například Magdalena Medková z Univerzity Karlovy: „Když ukradnu otázky profesorce, pak to podvádění je. Když mi to řekne spolužák, který to psal o termín přede mnou, pak to podvádění není.“

Podvádí se přímo ve třídách

V průzkumu byli studenti také dotazováni, zda podvádějí přímo u zkoušek. Celých 64 % přiznalo, že někdy podvádělo. „I dnešní studenti používají nejrůznější formy taháků a opisují od spolužáků. Dnes mají navíc díky mobilním telefonům možnost nalézt správné odpovědi na internetu přímo ve třídě. Pouze každý druhý se přitom cítí provinile nebo nepříjemně,“ doplňuje Michaela Raková.