Lidé starší čtyřiceti let byli v prvním díle tohoto projektu nejméně aktivní. Jejich nezájem o zmíněnou formu sbírání zkušeností potvrdily i výsledky veřejného průzkumu, v němž téměř pětina respondentů této věkové kategorie uvedla, že jim stáže nepřinášejí žádné výhody.

Padesátníci nejevili zájem

Vůbec nejméně se do projektu zapojili lidé nad padesát let. "Je škoda, že starší lidé, kteří patří na trhu práce k ohroženým skupinám, se více o tuto formu profesního vzdělávání nezajímají. Například pokud jsou dlouhodobě nezaměstnaní, je to pro ně vhodný způsob, jak se seznámit s novými trendy v oboru a také, jak ukázat potenciálnímu zaměstnavateli své schopnosti," uvedla hlavní manažerka projektu Kateřina Šímová.

Projektem prošlo přes šest tisíc lidí

Do hodnoceného projektu Fondu dalšího vzdělávání, který je příspěvkovou organizací ministerstva práce a sociálních věcí, se zapojilo více než šest tisíc lidí. Nejvíce jich bylo z věkové skupiny mezi dvaceti a třiceti lety. Asi třetinu účastníků tvořili čerství absolventi a velký zájem byl rovněž mezi lidmi na rodičovské dovolené nebo těsně po jejím skončení.

Více než devadesát procent z dotázaných účastníků po skončení stáže vyjádřilo názor, že se na ní naučili nové věci a že jim přinesla nové kontakty. Celkem v rámci hodnocení projektu své odpovědi poskytlo přibližně 2300 stážistů.