Obava lidí z nezaměstnanosti sužuje v posledních letech kolem dvou třetin populace v produktivním věku. Letos je nejnižší za poslední tři roky. Nadále platí, že strach z nezaměstnanosti mají spíše ženy než muži (66 proti 60 procentům), lidé s nižším vzděláním a dělníci.

Nízká mobilita pracovní síly

Velkou překážkou v řešení případné nezaměstnanosti však zůstává nízká mobilita pracovní síly, poznamenává STEM. Ochotu přestěhovat se za prací v květnu vyjádřilo 40 procent lidí, zatímco loni jich bylo 44 procent. Jednou z hlavních příčin je vazba k rodinným nemovitostem.

Přestěhovat se za prací je únosnější pro muže než pro ženy (45 ve srovnání s 35 procenty). Ochotnější stěhovat se jsou mladí lidé pod 30 let.

Práce za nižší mzdu neláká

Letos také mírně ubylo lidí, kteří by byli ochotni pracovat i za nižší mzdu, aby si zaměstnání udrželi. Tuto ochotu vyjádřilo 76 procent dotázaných proti loňským 79 procentům. Poměrně velká (89 procent) je ochota pracovat mimo svůj obor.