"V šetření mohli respondenti uvést jen jeden druh problému, který považují za nejzávažnější," uvedli autoři analýzy. Lidé tak ve skutečnosti mohli mít víc obtíží současně.

Postižených přibývá

Proti roku 2007 přibylo těch, kteří míní, že jsou na pracovišti vystaveni rizikovým faktorům. Loni se o okolnostech, které by mohly zhoršit zdraví, zmínilo 52 procent dotázaných. "To je víc než 2,5 milionu osob. Přes 11 procent všech respondentů, tedy přes 550.000 přitom bylo vystaveno v zaměstnání souběžně jak fyzickým, tak i duševním rizikovým faktorům," uvedli autoři studie. Rizika, která by mohla ohrozit duševní zdraví, má na pracovišti 956.000 lidí.

Nejhorší je stres

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je podle statistiků stres a přepracování. Loni si na ně stěžovalo 18 procent lidí, v roce 2007 zhruba 13 procent. Zhoršení duševního zdraví hrozí hlavně v profesích s vysokým podílem organizační, tvůrčí a řídící činnosti. Na stres či přepracování si stěžovala víc než třetina vedoucích a pětina specialistů a odborných pracovníků. Nejčastěji těmito jevy trpí lidé mezi 35 a 50 lety.

Počítače poškozují tělo i zrak

Osmi procentům pracovníků hrozí nesprávné držení těla, zhruba stejnému podílu osob pak značné zrakové vypětí kvůli počítačům. Šest procent lidí je v prašném, zakouřeném prostředí či v místě s chemickými výpary. Čtyři procenta pracovníků jsou vystavena hluku či vibracím.

Objevuje se harašení i šikana

Téměř 10.000 lidí se pak v práci setkalo se sexuálním obtěžováním nebo šikanou. Víc si na ně stěžují ženy. Zhruba 73.000 lidí bylo vystaveno násilí či jeho hrozbě, častěji byli obětí muži. Podle ČSÚ by ve skutečnosti mohlo být ale ohrožených pracovníků mnohem víc. "Tyto faktory mají intimní charakter a podle našeho názoru uvedená rizika někteří respondenti nepřiznali," uvedli autoři zprávy.