Podobně jsou na tom podnikatelé – až 78 % živnostníků a podnikatelů by v případě výpadku hlavního zdroje příjmu bylo schopno pokrýt své životní náklady až tři měsíce. Vyplývá to z výsledků výzkumu společnosti STEM/MARK, který si nechala vypracovat firma Kruk.

Ženy dluží častěji, ale méně

Poměrně značnou finanční disciplínu důchodců potvrzuje vedle spořivosti také jejich nízká zadluženost, která činí podle údajů společnosti Kruk 4,85 %. Z hlediska pohlaví dluží více ženy (52,1 % ze skupiny dlužníků nad 65 let) než muži (47,9 %), muži však průměrně dluží větší finanční částku (54 989 Kč) než ženy (41 634 Kč). Průměrný dluh českého seniora se pohybuje ve výši 48 030 Kč.

Slabinou důchodců je důvěřivost

Přes nízkou zadluženost a poměrně dobrou orientaci ve finančních produktech představují senioři rizikovou skupinu a jsou oblíbenou cílovou skupinou nejrůznějších neseriózních obchodníků. Přílišná důvěřivost vůči mladším a dynamickým lidem se jim pak často stává osudnou.

„Důležitou roli hraje v životě seniorů rodina. Potomci by měli rodiče a prarodiče informovat o nejrůznějších nástrahách, které na ně mohou číhat v podobě nekalých prodejců či podvodných smluv,“ upozorňuje Veronika Kuřinová ze společnosti Kruk.

Pomůže plán hospodaření

Do slabší pozice staví seniory také jejich omezené finanční prostředky a závislost na jediném zdroji příjmů – starobním důchodu. Výdaje na bydlení, stravu a zdravotní péči přitom neustále rostou, zatímco příjmy do domácího rozpočtu se zvyšují jen nepatrně, pokud nestagnují.

Je proto dobré mít přehled o příjmech a výdajích. Sestavení plánu finančního hospodaření poskytne přehled příjmů a výdajů a pomůže předejít vzniku a nahromadění dluhů a následné exekuci.

„Senioři, kteří nemají finanční znalosti, se mohou velmi snadno dostat do finančních nesnází a splátky úvěru se tak dostanou na vedlejší kolej. Odtud je už jenom krůček k problémům se zadlužením,“ varuje Veronika Kuřinová.