„Pokud již sociální sítě pro nábor zaměstnanců v podniku využívají, jde spíše o nábor specialistů, manažerů či TH pracovníků než o nábor dělníků,“ uvádí zpráva.

Dělníci se přes sítě moc nehledají

Pro nábor dělníků využívá sociální sítě pouze 7 % podniků s více než 100 zaměstnanci, mezi tři nejefektivnější je ve svém portfoliu zdrojů pro nábor zařadilo 22 % personalistů. Jiná je situace při hledání specialistů či manažerů či THP, kde sociální sítě používá 27 % dotázaných podniků a mezi tři nejefektivnější zařadilo tento kanál 29 % personalistů.

„Celkově lze ale říci, že sociální sítě jsou spíše okrajovým prostředkem, jehož efektivita je v očích českých personalistů v současné chvíli malá,“ hodnotí zpráva.

Využívají se hlavně Facebook a LinkedIn

Firmy, které hledají zaměstnance na sociálních sítích, prakticky využívají pouze Facebook a LinkedIn. Jestliže v průměru využívá sociální sítě pro hledání nových zaměstnanců cca 17 % firem (bez ohledu na nabírané pozice), lze říci, že Facebook podobně jako LinkedIn využívá pro nábor zaměstnanců v ČR cca 10 % firem s více než 100 zaměstnanci. Ostatní sociální sítě se pro hledání zaměstnanců prakticky nevyužívají.