„V práci řešíme problém. V jídelně, kde máme fotky z firemních akcí, někdo z kolegů nalepil na fotku vedoucího nálepky z banánu. Každý to bral jako legraci, i sám vedoucí. Ředitel to ale vnímá jako napadení vedoucího. Pokud se nikdo nepřizná, chce nám všem odebrat celé prémie, na které máme při dobrých pracovních výsledcích nárok podle pracovní smlouvy! Může nám tedy zaměstnavatel prémie jen tak odebrat?“

Variabilní složka mzdy

Variabilní složka mzdy (prémie/odměna) může být sjednána/stanovena jako nároková nebo nenároková, která je závislá na rozhodnutí zaměstnavatele. Rozdíl spočívá v tom, že pokud je prémie sjednána/stanovena jako nároková, pak v případě splnění specifikovaných pracovních výsledků vznikne zaměstnanci bez dalšího nárok na její vyplacení.

V případě, že by prémie byla sjednána/stanovena jako nenároková, vznikl by zaměstnanci nárok na prémii nikoli dosažením specifikovaných pracovních výsledků, ale až na základě rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání.

Váš případ

Bez dalšího je možné z formulace „bude vyplácena při dobrých pracovních výsledcích“ usuzovat, že jde spíše o prémii nárokovou. Pokud je vaše prémie sjednána jako nároková a závislá pouze na základě dosažených pracovních výsledků, nemůže vám ředitel nevyplatit prémii z důvodu, že jeden z vašich kolegů nalepil na fotografii vedoucího nálepky z banánu.

Vámi popsané jednání by ale mohlo být (s přihlédnutím ke konkrétním skutečnostem) považováno za méně závažné porušení základní povinnosti zaměstnance spolupracovat s ostatními zaměstnanci a obecné povinnosti loajality k oprávněným zájmům zaměstnavatele. V takovémto případě by mohl zaměstnavatel udělit písemnou výtku za porušení povinností tomu zaměstnanci, který prokazatelně banánové nálepky na fotku vedoucího nalepil.

Shrnutí

Doporučuji si nejdříve ověřit, o jaký druh prémie se jedná (nároková/nenároková) a za jakých podmínek může být vyplacena (naleznete buď v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě, ve vnitřním mzdovém předpisu atd). Následně se sejít s nadřízeným a vysvětlit mu, že vám prémii odebrat takto automaticky nemůže - jakousi „kolektivní vinu“ při přiznávání prémie zohlednit opravdu nelze.

Odpovídala Romana Náhlíková Kaletová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.