Reformu závěrečných zkoušek má na starosti Národní ústav pro vzdělávání a finančně na ni přispívá Evropský sociální fond v rámci projektu ministerstva školství Nová závěrečná zkouška 2.

Povinná účast od ledna 2015

„Ministerstvo školství v těchto dnech připravuje novelu školského zákona, do níž je povinnost škol využívat jednotná zadání závěrečné zkoušky začleněna. V průběhu června bude novela odeslána do vlády k projednání a její účinnost se předpokládá od 1. ledna 2015,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.

Počet dobrovolných účastníků vzrostl

V minulých letech se k jednotným zkouškám přidávalo dobrovolně stále víc škol vyučujících učební obory. Jejich podíl ve školním roce 2012/2013 dosáhl už 86 %. K jednotným zkouškám se navíc přidávají i školy s obory, kde se vzdělávají převážně žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (loni jich bylo 77 %).

Ověření kvality výuky

Pro školy je převzetí jednotného zadání výhodné, protože jim ulehčuje přípravu závěrečných zkoušek. Navíc tím, že škola použije jednotné zadání, poměřuje úroveň svých absolventů s úrovní nastavenou nezávislým orgánem a ověřuje tak svou vlastní kvalitu.

„V tomto školním roce je důležité, aby i ty školy, které se zatím k jednotným zkouškám nepřidaly, využily alespoň možnosti seznámit se s tím, jak jednotné zadání v praxi vypadá a jakou úroveň výuky i technického vybavení vyžaduje pro obory, které daná škola vyučuje. Všem školám, které si nebudou vědět rady, nabízíme pomoc,“ říká hlavní manažerka projektu Dana Kočková z NÚV.