Zatímco celkově průměrné platy mužů převyšují průměrné platy žen přibližně o 29 %, při detailnějším porovnání podle věku zaměstnanců vidíme výrazný vývoj během celé kariéry.

Mezi zaměstnanci do 24 let činí rozdíl 20 %, nižší než průměrný je tento poměr i v kategorii 25 – 34 let, kde činí 23 %. Nepoměr mezi mužskými a ženskými platy však dramaticky roste mezi 35 – 44 lety, kdy je vůbec nejvyšší a činí 42 %. Poté se mírně snižuje (v rozmezí 45 – 54 let jde o 34 %), aby na konci produktivního věku dosáhl vůbec nejnižší hodnoty, těsně pod 20 %.

„Skutečnost, že nejvyšší rozdíl mezi průměrnými platy mužů a žen je ve středním produktivním věku, si vysvětlujeme zejména odchodem na rodičovskou dovolenou, na níž v ČR odcházejí téměř výhradně ženy. Během ní svou kariéru fakticky na několik let přeruší, zatímco muži naopak právě v tomto věku intenzivně postupují na vyšší posty. V nižším věku se vliv mateřské dovolené projevuje výrazně méně, ve věkové kategorii 55 let a více už se příležitosti vyrovnávají,“ komentuje závěry analýzy Zdeněk Němec, business analytik služby Platy.cz.