Dům zahájil provoz v polovině března a o kurzy je takový zájem, že už nyní jsou z 90 procent zaplněné. Podle vedoucí DDD Ivety Hrotkové se od nového školního roku počítá s rozšířením nabídky kurzů alespoň na 24.

Pro seniory základy, pro rodiče bezpečný provoz

Senioři se v kurzech mohou naučit například základy používání počítače, obsluhování tabletů, chytrých telefonů, fotografování nebo komunikaci na sociálních sítích. Mohou se také přihlásit do virtuální univerzity třetího věku.

Pro rodiče jsou v nabídce kurzy zaměřené na bezpečný pohyb dětí ve virtuálním prostředí - na sociálních sítích, v seznamkách. Dozvědí se o nebezpečí kyberšikany a o tom, jak chránit dítě před nástrahami internetu.

Ojedinělým kurzem je seminář pro rodiče dětí s poruchami učení. Seznámí je s výukovými programy pro dysgrafiky či dyslektiky. Rodiče si programy vyzkoušejí, než se třeba rozhodnou pro jejich koupi, popsala Hrotková.

Kurzů je málo

"Když jsme si analyzovali situaci na trhu, zjistili jsme, že IT kurzů není dostatek," uvedl vedoucí městské organizace Správa informačních technologií města Plzně Luděk Šantora. Cílem je podle něj zvýšit počítačovou gramotnost, naučit děti a mladou generaci širším počítačovým dovednostem, nejen základnímu uživatelskému využití.

Část programů je zaměřena na věkovou skupinu 16 až 25 let, která už částečně v informačních technologiích podniká. "Jsou to lidé, kteří třeba pro své okolí vytvářejí internetové stránky a potřebují hlubší znalosti. Vychází nám, že se jim budeme asi věnovat i v oblasti podnikání. Těžko totiž shánějí informace o tom, jak založit živnost, jak si sehnat finance pro start a podobně," řekl Šantora.

Cílem není zisk

Městská společnost DDD provozuje, cílem ale není komerční zisk. "Vnímáme to jako činnost, kterou město dělá pro své občany a snaží se je vzdělávat," prohlásil Šantora. Cena za jeden zhruba půlroční kurz, který má kolem 20 hodin, se pohybuje od 300 do 700 korun. Počítá se s tím, že provoz DDD bude ročně dotovaný zhruba milionem korun.

Kromě veřejnosti nabízí DDD také semináře pro učitele, kteří získají širší znalosti o využívání interaktivních tabulí či tabletů při výuce, dům nabídne také školení pro pracovníky magistrátu. V kurzech pro veřejnost je v nabídce například výroba vlastní knihy.

Celková kapacita všech učeben je 85 míst. Dům digitálních technologií nabízí fotoateliér, iMac učebnu, učebnu pro výuku mateřských škol, nabídku pro výuku robotiky nebo 3D modelování a v přízemí také kavárnu.